top of page

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (загальні питання)
№2 2023

Дослідження впливу конструктивних елементів приймальної камери на експлуатаційні

характеристики рідинно-газового ежектора/ А.М. Слюсенко, В.В. Пономаренко, С.Ю.

Лементар, М.М. Пушанко //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №6. - С. 124-132. -

Бібліогр. в кінці ст.


Дослідження основних показників безпечності та якості десерту на основі

соняшникового меду / О.О. Діхтяр, Л.О. Адамчук, А.Д. Антонів, Л.М. Жук //Наукові праці

НУХТ. - 2022. - Т.28, №6. - С. 137-149. - Бібліогр. в кінці ст.


Замкнуті енергетичні контури в харчових технологіях/ О.Ю. Шевченко , А.І.

Соколенко, С.А. Бут, О.І. Степанець //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №1. - С. 116-

127. - Бібліогр. в кінці ст.


Здатність штамів S. aureus формувати біоплівки на колагенових матрицях / О.С. Юнгін,

Л.А. Майстренко, П.А. Ребрикова, І.В. Дука //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №5. -

С. 26-31. - Бібліогр. в кінці ст.


Іжевська, О.П. Інновації в технології виготовлення збитих десертів / О.П. Іжевська, О.Б.

Маслійчук //Наукові праці НУХТ. - 2022. - Т.28, №5. - С. 149-157. - Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page