top of page

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (загальні питання)
№3 2023

Інтенсифікація масопередач в газорідинних системах /А.І.Соколенко, О.Ю. Шевченко ,

В.С. Костюк, С.І. Літвинчук //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №5. - С. 75-87. -

Бібліогр. в кінці ст.


Інтенсифікація синтезу ауксинів у продуцента поверхнево-активних речовин Nocardia

vaccinii IMB B-7405/ Т.П. Пирог, Д.В. П'ятецька, Н.О. Клименко та ін. //Наукові праці

НУХТ. - 2019. - Т.25, №6. - С. 16-23. - Бібліогр. в кінці ст.


Інфляція та страхування як фактори впливу на безпеку продовольчого ринку:

двофакторний регресійний аналіз/ М.І. Арич, М.В. Корнієнко, Я.В. Кріпак, Т.С. Діденко

//Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №6. - С. 68-81. - Бібліогр. в кінці ст.


Нетрадиційні продуценти поверхнево-активних речовин / Т.П. Пирог, А.О. Мартинюк,

Ю.М. Пенчук, Ф.В. Мучник //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №5. - С. 16-30. -

Бібліогр. в кінці ст.


Обгрунтування режиму роботи обладнання для сушіння міцеліальної біомаси/ В.В.

Середюк, О.О. Чепелюк, О.М. Чепелюк //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №6. - С.

122-130. - Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page