top of page

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (загальні питання)
№3 2024

Башта, А.О. Дослідження особливостей харчування студентської молоді і рівня її усвідомлення факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань/ А.О. Башта, Н.О. Стеценко, С.А. Бажай-Жежерун //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №4. -  С. 148-161. - Бібліогр. в кінці ст.

Пирог, Т.П.  Вплив конкурентних еукаріотичних мікроорганізмів на синтез і властивості вторинних метаболітів. Частина 2.Дріжджі як регулятори синтезу та біологічної активності вторинних метаболітів/ Т.П. Пирог, М.А. Парфенюк  //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №4. -  С. 50-60. - Бібліогр. в кінці ст.

Сімкін, Д.О.  Використання аутсорсингу на підприємствах харчової промисловості: теорія, практика, особливості/ Д.О. Сімкін, О.М. Пєтухова //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №4. -  С. 85-94. - Бібліогр. в кінці ст.

Скроцька, О.І.  Біосинтез наночастинок благородних металів. Частина 2. Використання ціанобактерій і водоростей/ О.І. Скроцька, В.В. Марченко, Р.В. Коваль //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №4. -  С. 61-84. - Бібліогр. в кінці ст.

Скроцька, О.І.  Біосинтез наночастинок благородних металів. Частина 3. Можливості використаня рослин/ О.І. Скроцька, В.В. Марченко //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №5. -  С. 21-45. - Бібліогр. в кінці ст.

Сучасні тренди в омікс-біотехнологіях - від геноміки до персоналізованих дієт. Частина 1/ Л.В. Капрельянц, Л.Г. Пожіткова, Т.О. Величко и др //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №5. -  С. 166-183. - Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page