top of page

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (загальні питання)
№4 2023

Паска, М.З. Розробка нових видів делікатесних продуктів спеціального призначення /

М.З. Паска, О.В. Радзімовська, М.І. Бурак //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №5. - С.

150-155. - Бібліогр. в кінці ст.


Підгерська, Т.О. Сидерофори як нова альтернатива антимікробним засобам/ Т.О.

Підгерська, Ю.В. Карлаш //Наукові праці НУХТ. - 2022. - Т.28, №4. - С. 17-35. - Бібліогр.

в кінці ст.


Пирог, Т.П. Вплив біологічних індукторів на антиадгезивну активність поверхнево-

активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 / Т.П. Пирог, М.С. Іванов

//Наукові праці НУХТ. - 2022. - Т.28, №4. - С. 37-46. - Бібліогр. в кінці ст.


Потапенко, В.В. Отримання практично цінних сполук з використанням рекомбінантних

дріжджів Saccharomyces cerevisiae. Частина 1: Синтез етанолу, бутанолу та ізобутанолу /

В.В. Потапенко, О.І. Скроцька //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №5. - С. 41-52. -

Бібліогр. в кінці ст.


Сімахіна, Г.О. Оптимальний підбір амінокислот для подолання білкового дефіциту/

Г.О. Сімахіна, Н.В. Науменко //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №5. - С. 170-181. -

Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page