top of page

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (загальні питання)
№5 2023

Синергізм антимікробної активності суміші поверхнево-активних речовин Rhodococcus

erythropolis IMB Ac-5017 з іншими біоцидними сполуками / Т.П. Пирог, Л.В.

Ключка, І.В. Ключка и др //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №5. - С. 17-25. - Бібліогр.

в кінці ст.


Скроцький, С.О. Альгінат натрію як основа для іммобілізації та концентрування

бактерій роду Clostridium/ С.О. Скроцький, Л.А. Хоменко, В.С. Підгорський //Наукові

праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №2. - С. 34-47. - Бібліогр. в кінці ст.


Смірнова, А.В. Енергетична ідентифікація структур іонних систем на відповідність

заданим технічним умовам / А.В. Смірнова, Р.Г. Кириленко //Наукові праці НУХТ. - 2022.

- Т.28, №4. - С. 128-138. - Біблогр. в кінці ст.


Соколенко, А.І. Енергоматеріальні імпульси в газорідинних середовищах / А.І.

Соколенко, К.В. Васильківський, С.І. Літвинчук //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №1.

- С. 104-114. - Бібліогр. в кінці ст.


Соколенко, А.І. Динаміка перехідних процесів у лініях пакування харчової продукції/

А.І. Соколенко, С.А. Бут, Ю.О. Ступак //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №6. - С. 133-

141. - Бібліогр. в кінці ст.


Стратегія одержання мікробних поверхнево-активних речовин зі стабільними заданими

властивостями / Т.П. Пирог, Л.В. Никитюк, О.І. Палійчук, Д.А. Луцай //Наукові праці

НУХТ. - 2019. - Т.25, №2. - С. 22-32. - Бібліогр. англ. мовою

bottom of page