top of page

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (загальні питання)
№6 2023

Сучасні підходи до формування ефективної інноваційної політики підприємства / Н.С.

Скопенко, І.В. Євсєєва-Северина, І.А. Бойко, Д.В. Капля //Наукові праці НУХТ. - 2020. -

Т.26, №6. - С. 90-105. - Бібліогр. в кінці ст.


Теплообмін у кільцевих низхідних слаботурбулентних парорідинних потоках під час

пароутворення / В.П. Петренко, О.М. Рябчук, М.О. Масліков, А.П. Францішко //Наукові

праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №6. - С. 106-114. - Бібліогр. в кінці ст.


Черепанський, В.В. Особливості технологічного процесу виробництва пробіотичного

препарату на основі лактобацил / В.В. Черепанський, Н.М. Грегірчак //Наукові праці

НУХТ. - 2020. - Т.26, №3. - С. 44-59. - Бібліогр. в кінці ст.


Шевченко, О.Ю. Оздоровче харчування в контексті продовольчої безпеки в Україні/

О.Ю. Шевченко , Г.О. Сімахіна, А.О. Шевченко //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №6.

- С. 36-43. - Бібліогр. в кінці ст.


Шевченко, О.Ю. Так усе починалось...: [45 років - Проблемій наук.-дослід. лабораторії в

структурі НУХТа]/ О.Ю. Шевченко , Г.О. Сімахіна, А.І. Маринін //Наукові праці НУХТ. -

2022. - Т.28, №5. - С. 7-15.


Ярош, М.Б. Біологічна активність мікробних полісахаридів / М.Б. Ярош, Т.П. Пирог,

О.І. Скроцька //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №6. - С. 44-55. - Бібліогр. англ.

мовою.

bottom of page