top of page

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (загальні питання)
№7 2023

Вплив густоти насаджень на біометричні показники і продуктивність рослин тютюну в умовах Центрального Лісостепу України / А.В. Моргун, К.П. Леонова, В.І. Моргун и др //Вісник аграрної науки . - 2021. - №12. -  С. 39-44. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН

Гадзало, Я.М.  Інституційне забезпечення функціонування продовольчої системи України в сучасних кризових умовах / Я.М. Гадзало, І.І. Ібатуллін, Ю.Я. Лузан //Вісник аграрної науки . - 2022. - №8. -  С. 5-15. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН

Демиденко, О.В. Кореляційні зв'язки фізіологічних груп мікроорганізмів з показниками родючості чорнозему опідзоленого за різних систем удобрення / О.В. Демиденко //Вісник аграрної науки . - 2021. - №4. -  С. 20-27. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН

Сичевський, М.П.  Зарубіжна практика підвищення доступності продовольчих товарів для різних верств населення в контексті трансформації продовольчих систем в Україні / М.П. Сичевський, О.О. Митченок //Вісник аграрної науки . - 2022. - №6. -  С. 63-71. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН

Стельмах, А.Ф. Ідентифікація ліній голозерного ячменю альтернативного типу розвитку / А.Ф. Стельмах, О.І. Рибалка //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 20-22.


bottom of page