top of page

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (загальні питання)
№9 2023

Кравченко Лілія "Працюючи разом, можна змінити чимало речей!" Практики сталого розвитку/ Кравченко Лілія //Мир продуктов = Cвіт продуктів. - 2022. - №1, лютий. -  С. 50-51.


Матасар, І.Т. Особливості обміну білків, їхнє фізіологічне значення та фактичний вміст у раціонах харчування дітей, які мешкають на радіоактивно забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС територіях / І.Т. Матасар //Єдине здоров'я та проблеми харчування України. - 2022. - №1. -  С. 35-49. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст паралельно англ. мовою.


Пирог, Т.П.  Шляхи підвищення ефективності технологій синтезу мікробних екзополісахаридів. Частина 1. Встановлення оптимальних умов біосинтезу/ Т.П. Пирог, А.А. Вороненко //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №1. -  С. 8-24. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.


Структурно-механічні характеристики хлібний виробів із різним вмістом борошна амаранту  / С.Ю. Миколенко, Е.Б. Алієв, О.Ю. Алієва, Д.О. Долгіх //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН . - 2022. - Вип.32. -  С. 132-142. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.

bottom of page