top of page

ХЛІБОПЕКАРСЬКЕ ТА БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП’ЯНЕ ВИРОБНИЦТВО

Список нових надходжень

№2   2023  р.


664.6

Б83

Борошняні кондитерські вироби: технологія та устатковання: навч. посіб./ В.І. Оболкіна, С.Д. Дудко, Є.Б. Сидорченко, Ю.Г. Кожанов; НУХТ, Ін-т післядиплом. освіти НУХТ. - К.: ІНКОС, 2021. - 350 с.: іл. - Бібліогр.: с.345-349 . - ISBN 978-617-598-143-6

У посібнику розглянуті особливості технологічних процесів  та наведене сучасне устатковання для вироблення широкого асортименту борошняних кондитерських виробів: цукрового, здобного затяжного печива, крекерів, галет, пряників, вафель, кексів та інших виробів.

bottom of page