top of page

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
№1 2023

Грибні порошки для виробництва м'ясопродуктів/ Л.Ю. Авдєєва, Т.Я. Турчина, А.А.

Макаренко, Г.В. Декуша //Наукові праці НУХТ. - 2022. - Т.28, №5. - С. 98-104. - Бібліогр.

в кінці ст.


Напрямки підвищення енергоефективності тришарового покриття теплиць / К.С.

Шупчинська, О.М. Олійник, І.Г. Ткаченко , Н.М. Антоненко //Наукові праці НУХТ. - 2020.

- Т.26, №4. - С. 140-148. - Бібліогр. в кінці ст.


Обгрунтування режиму роботи обладнання для сушіння міцеліальної біомаси/ В.В.

Середюк, О.О. Чепелюк, О.М. Чепелюк //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №6. - С.

122-130. - Бібліогр. в кінці ст.


Поліщук, Д.В. Система керування інформаційними потоками тепличного комплексу на

основі сценарно-синергетичного підходу / Д.В. Поліщук, Н.А. Заєць //Наукові праці

НУХТ. - 2022. - Т.28, №4. - С. 8-15. - Бібліогр. в кінці ст.


Самілик, М.М. Технологічне та апаратурне забезпечення осмотичної дегідратації ягід

бузини / М.М. Самілик //Наукові праці НУХТ. - 2022. - Т.28, №5. - С. 47-53. - Бібліогр. в

кінці ст.


Точкова, О.В. Вплив ксантану на структурно-в'язкісні характеристики плодово-овочевого

пюре / О.В. Точкова, І.О. Баклан, О.С. Бессараб //Наукові праці НУХТ. - 2022. - Т.28,

№4. - С. 148-162. - Бібліогр. в кінці ст.


Фальсифікація меду і методи її виявлення/ О.П. Мельник, О.Ю. Шевченко , А.І.

Маринін, С.І. Літвинчук //Наукові праці НУХТ. - 2022. - Т.28, №5. - С. 55-62. - Бібліогр. в

кінці ст.

bottom of page