top of page

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
№1 2024

Балабух, В.О. Недобір урожаю зернових культур в Україні, зумовлений зміною температури повітря за кількістю опадів / В.О. Балабух //Аgricultural Science and Practice. - 2023. - Vol.10, №1. -  С. 31-53. - Ст. англ. мовою

Взаємозв'язки між формуванням мікоризи та ендофітних рослино-грибних асоціацій, їхній вплив на рослини/ А.С. Кислинська, О.В. Надкернична, Є.П. Копилов, Г.В. Цехмістер //Аgricultural Science and Practice. - 2023. - Vol.10, №1. -  С. 54-75. - Ст. англ. мовою

Дикун, О.В. Розвиток кореневої системи сої під дією інокуляції насіння, азотних мінеральних добрив та гербіцидів/ О.В. Дикун, М.О. Панасюк, Б.В. Остап'юк //Землеробство та рослинництво: теорія і практика. - 2023. - Вип.2 (8). -  С. 40-49. - Бібліогр.: с.47-49.

Кирилюк, В.П. Вплив основного обробітку та удобрення на агрофізичні показники грунту за вирощування сої/ В.П. Кирилюк, В.М. Кричківський //Землеробство та рослинництво: теорія і практика. - 2023. - Вип.2 (8). -  С. 33-39. - Бібліогр.: с.37-39.

Коломієць, Л.П. Управління земельними ресурсами сільських територій у контексті парадигми сталого розвитку України/ Л.П. Коломієць, І.П. Шевченко, І.В. Ришко //Землеробство та рослинництво: теорія і практика. - 2023. - Вип. 2 (8). -  С. 5-15. - Бібліогр.: с.11-15. - Ст. англ. мовою

Продуктивність пшениці ярої в різноротаційних сівозмінах за органо-мінерального удобрення в умовах Лівобережного Лісостепу  / Я.С. Цимбал, П.І. Бойко, І.В. Мартинюк та ін.  //Землеробство та рослинництво: теорія і практика. - 2023. - Вип.2 (8). -  С. 26-32. - Бібліогр.: с.31-32.

Шапран, В.С. Продуктивність та якість зерна пшениці озимої за різних обробітків та удобрення чорнозему типового/ В.С. Шапран, О.В. Демиденко //Землеробство та рослинництво: теорія і практика. - 2023. - Вип.2 (8). -  С. 16-25. - Бібліогр.: с.23-24.

bottom of page