top of page

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
№10 2023

Основні чинники ефективного функціонування малого аграрного підприємництва / М.М. Гуменюк, Д.В. Неміш, І.Ф. Баланюк, Д.І. Шеленко //Вісник аграрної науки . - 2021. - №9. -  С. 80-88. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН

Балюк, С.А.  Стале управління грунтами як основа продовольчої безпеки: глобальні тренди й національні виклики/ С.А. Балюк, В.В. Хареба, А.В. Кучер //Вісник аграрної науки . - 2022. - №10. -  С. 68-77. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН

Закономірності прояву фізичної деградації в орних грунтах України та регіони підвищеного її ризику/ І.В. Пліско, К.Ю. Уваренко, С.І. Крилач, С.Г. Накісько //Вісник аграрної науки . - 2021. - №10. -  С. 5-13. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН

Теоретичне дослідження умов максимально допустимого буксування рушіїв колісних енергетичних засобів/ В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, В.Т. Надикто и др //Вісник аграрної науки . - 2022. - №12. -  С. 40-47. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН

Демиденко, О.В.  Режим зволоження чорнозему опідзоленого за різних систем удобрення  / О.В. Демиденко //Вісник аграрної науки . - 2021. - №10. -  С. 14-22. - Бібліогр. в кінці ст.

Власюк, О.С.  Ефективність біопрепаратів на посівах пшениці та ячменю ярих / О.С. Власюк //Вісник аграрної науки . - 2021. - №10. -  С. 23-30. - Бібліогр. в кінці ст.

Агроінженерні підходи щодо збереження родючості грунтів / В.Ф. Камінський, В.В. Адамчук, В.М. Булгаков, В.Т. Надикто //Вісник аграрної науки . - 2021. - №11. -  С. 5-16. - Бібліогр. в кінці ст.

Вергунов, В.А.  Д.Г. Віленський - відомий український грунтознавець і геоботанік, організатор галузевого науково-освітнього процесу/ В.А. Вергунов //Вісник аграрної науки . - 2022. - №7. -  С. 82-87. - Бібліогр. в кінці ст. 


Балюк, С.А. Грунтознавство в Україні: досягнення, пріоритети та перспективи/ С.А. Балюк, Р.С. Трускавецький //Вісник аграрної науки . - 2021. - №12. -  С. 18-27. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Горьовий, В.П.  Особливості становлення та розвитку української сільськогосподарської кооперації / В.П. Горьовий //Вісник аграрної науки . - 2021. - №8. -  С. 79-86. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Дорош, Й.М. Розвиток землевпорядної науки в Україні: історія, сучасність, перспективи / Й.М. Дорош, А.Г. Мартин, І.О. Новаковська //Вісник аграрної науки . - 2021. - №4. - 67-76. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Іванів, С.І. Економічна сутність та архітектоніка ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств: теоретичний аспект / С.І. Іванів //Вісник аграрної науки . - 2021. - №5. -  С. 80-84. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


bottom of page