top of page

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
№2 2023

Бабанова, О.І. Інтенсифікація виробництва сухих тваринних кормів з метою

удосконалення обладнання / О.І. Бабанова, І.Г. Бабанов, А.О. Шевченко //Наукові праці

НУХТ. - 2020. - Т.26, №5. - С. 60-64. - Бібліогр. в кінці ст.


Валентюк, Н.О. Особливості післязбиральної обробки зерна амаранту/ Н.О. Валентюк,

Г.М. Станкевич //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №6. - С. 154-162. - Бібліогр. в кінці

ст.


Василишина, О.В. Активність антиоксидантних ферментів плодів вишні протягом

зберігання за обробки розчином карагенану / О.В. Василишина //Наукові праці НУХТ. -

2022. - Т.28, №6. - С. 108-114. - Бібліогр. в кінці ст.


Технологічно-апаратурне вдосконалення процесів виробництва купажованих плодово-

ягідних напівфабрикатів/ В.М. Михайлов, О.Є. Загорулько, А.М. Загорулько, К.Р.

Касабова //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №5. - С. 102-112. - Бібліогр. в кінці ст.


Технологія кетчупу, збагаченого селеном/ В.Г. Применко, А.О. Геліх, М.П. Головко,

Т.М. Головко //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №5. - С. 138-148. - Бібліогр. в кінці ст.


Удосконалення технології виробництва функціональних плодово-ягідних

напівфабрикатів / О.Є. Загорулько, О.І. Черевко, В.М. Михайлов та ін. //Наукові праці

НУХТ. - 2022. - Т.28, №6. - С. 96-107. - Бібліогр. в кінці ст.


Шило, И.Н. Исследование производительности вибропневматического оборудования/

И.Н. Шило, В.М. Поздняков, С.А. Зеленко //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №6. - С.

163-172. - Библиогр. в конце ст.

bottom of page