top of page

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
№3 2024

Демиденко, О.В. Агрофізичний стан чорнозему опідзоленого за різного переходу до no-till-технології в агроценозі/ О.В. Демиденко //Землеробство та рослинництво: теорія і практика. - 2023. - Вип.3 (9). -  С. 43-58. - Бібліогр.: с.55-58

Догодюк, С.Е. Урожайність та якість зерна пшениці озимої за традиційних та новітніх систем удобрення/ С.Е. Догодюк, А.О. Мулярчук //Землеробство та рослинництво: теорія і практика. - 2023. - Вип.3 (9). -  С. 37-42. - Бібліогр.: с.41-42

Заверталюк, В.Ф. Аналіз особливостей реалізації продуктивного потенціалу гетерозисних гібридів гарбуза великоплідного/ В.Ф. Заверталюк, О.В. Палінчак //Землеробство та рослинництво: теорія і практика. - 2023. - Вип.2 (8). -  С. 120-127. - Бібліогр.: с.125-126.

Зміни фізико-хімічних властивостей чорнозему типового за інтенсивного землеробства в агроландшафтах Лісостепу/ М.А. Ткаченко, І.М. Кондратюк, Є.В. Задубинна та ін.  //Землеробство та рослинництво: теорія і практика. - 2023. - Вип.3 (9). -  С. 5-14. - Бібліогр.: с.12-14.

Іваніна, В.В. Продуктивність буряка цукрового за альтернативного органо-мінерального удобрення/ В.В. Іваніна, О.О. Табачук //Землеробство та рослинництво: теорія і практика. - 2023. - Вип.3 (9). -  С. 29-36. - Бібліогр.: с.33-36

Кирилюк, В.П. Вплив основного обробітку грунту та удобрення на врожайність культур чотирипільної сівозміни в Правобережному Лісостепу / В.П. Кирилюк, В.М. Кричківський //Землеробство та рослинництво: теорія і практика. - 2023. - Вип.3 (9). -  С. 22-28. - Бібліогр.: с.27-28

Кореневі гнилі пшениці озимої і гороху в короткоротаційних сівозмінах/ М.В. Войтовик, Д.Т. Гентош, Л.М. Красюк, О.А. Цюк //Землеробство та рослинництво: теорія і практика. - 2023. - Вип.3 (9). -  С. 15-21. - Бібліогр.: с.19-20.

bottom of page