top of page

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
№4 2023

Вплив способів основного обробітку грунту на динаміку запасів продуктивної вологи в посівах ячменю ярого в умовах північного Степу України / О.І. Цилюрик, В.І. Чорна, Л.М. Десятник, В.І. Горщар //Зернові культури. - 2020. - Т.4, №2. - С. 339-352. - Бібліогр. в кінці ст.


Динамика показників родючості грунтів у Запорізької області та шляхи її відтворення / О.Л. Романенко, І.С. Кущ, А.В. Агафонова и др //Зернові культури. - 2020. - Т.4, №2. - С. 353-362. - Бібліогр. в кінці ст.


Ефективність застосування гербіцидів у технології вирощування кукурудзи / В.М. Судак, А.І. Горбатенко, В.Л. Матюха, А.О. Кулик //Зернові культури. - 2020. - Т.4,№2. - С. 363-371. - Бібліогр. в кінці ст.


Стан і шляхицілеспрямованого збереження сірої української породи та використання її у подальшому породотворному процесі / В.С. Козир, О.В. Денисюк, Г.Г. Дімчя, А.Н. Майстренко //Зернові культури. - 2020. - Т.4, №2. - С. 378-386. - Бібліогр. в кінці ст.


Відтворна здатність голштинських корів за різного стану репродуктивної системи в післяродовий період / А.О. Гончар, І.С. Піщан, Л.О. Литвищенко, С.Г. Піщан //Зернові культури. - 2020. - Т.4, №2. - С. 387-395. - Бібліогр. в кінці ст.


Кулик, І.І. Сторінки життя Івана Івановича Кулика (11 липня 1935 р. - 13 жовтня 2009 р.) [вчений, виробничник, організатор наук. досліджень в мережі Всесоюз. наук.-дослід. ін-ту кукурудзи, нині - ДУ Ін-т зерн. культур НААН]/ І.І. Кулик, А.О. Кулик //Зернові культури. - 2020. - Т.4,№2. - С. 419-420.


Манятіна, Л.О. До 95-річчя з дня народження Олександра Микитовича Івахненка: [відомий вчений-селекціонер, в галузі сіл. госп-ва, селекції кукурудзи]/ Л.О. Манятіна //Зернові культури. - 2020. - Т.4, №2. - С. 421.


Комарова, І.Б. Використання кластерного аналізу в селекційних дослідженнях / І.Б. Комарова //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН . - 2020. - Вип.29. - С. 6-15. - Бібліогр. англ. мовою.


Леус, Т.В. Проявление материнского эффекта при наследовании окраски листьев у сафлора красильного / Т.В. Леус //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2020. - Вип.29. - С. 16-22.


Сорока, А.И. Наследование некоторых морфологических характеристик родительских форм горчично-рапсовым гибридом/ А.И. Сорока, В.А. Лях //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН . - 2020. - Вип.29. - С. 23-30. -


Товстановская, Т.Г. Наследование признаков семенной продуктивности межвидовых и внутривидовых гибридов F1 льна масличного / Т.Г. Товстановская, В.А. Лях //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН . - 2020. - Вип.29. - С. 31-44.


Ведмедєва, К.В. Оцінка крупноплідних ліній соняшнику за кількісними характеристиками морфологічних ознак/ К.В. Ведмедєва, О.О. Носаль //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН . - 2020. - Вип.29. - С. 46-55.


Вітковська, Ю.С.  Особливості проростання насіння льону олійного під впливом гіпотермічного стресу/ Ю.С. Вітковська, І.О. Полякова, Н.П. Синяєва //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН . - 2020. - Вип.29. - С. 56-66.

bottom of page