top of page

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
№4 2024

Вишневська, О.В. Урожайність насіннєвої картоплі та ступінь ураження бульб ризоктоніозом залежно від способів протруєння/ О.В. Вишневська, М.В. Рязанцев, Н.А. Захарчук //Землеробство та рослинництво: теорія і практика. - 2023. - Вип.3 (9). -  С. 87-97. - Бібліогр.: с. 93-96.

Левченко, Т.М. Особливості формування структури вегетативної маси люпину білого різних напрямків використання/ Т.М. Левченко, Т.О. Байдюк //Землеробство та рослинництво: теорія і практика. - 2023. - Вип.3 (9). -  С. 98-104. - Бібліогр.: с.102-103.

Ефективність застосування рістстимуляторів та мікроелементів у  технології вирощування гороху/ С.П. Дворецька, О.Г. Любчич, Т.В. Каражбей, М.І. Шевчук //Землеробство та рослинництво: теорія і практика. - 2023. - Вип.3 (9). -  С. 70-77. - Бібліогр.: с.75-76.

Закономірності успадкування господарсько-цінних ознак простими цитоплазматичними чоловічо-стерильними гібридами буряка цукрового/ С.Г. Труш, О.О. Парфенюк , Л.О. Баланюк, В.М. Татарчук //Землеробство та рослинництво: теорія і практика. - 2023. - Вип.3 (9). -  С. 105-112. - Бібліогр.: с. 109-110.

Породько, М.А. Вплив технологічних прийомів вирощування на фотосинтетичну продуктивність ячменю ярого в Північного Лісостепу/ М.А. Породько //Землеробство та рослинництво: теорія і практика. - 2023. - Вип.3 (9). -  С. 78-86. - Бібліогр.: с.84-85.

Сиромятников, Ю.М. Фізико-хімічні показники стану грунту залежно від технології вирощування буряка цукрового/ Ю.М. Сиромятников //Землеробство та рослинництво: теорія і практика. - 2023. - Вип.3 (9). -  С. 59-65. - Бібліогр.: с.65-69

bottom of page