top of page

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
№5 2023

Зінченко, О.С. Оцінка стабільних морфологічних ознак в зразках колекції сої для визначення сортів-еталонів / О.С. Зінченко, О.В. Якубенко //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН . - 2020. - Вип.29. - С. 67-77.


Балюк, С.А. Грунтознавство в Україні: досягнення, пріоритети та перспективи/ С.А. Балюк, Р.С. Трускавецький //Вісник аграрної науки . - 2021. - №12. - С. 18-27. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Іваніна, В.В. Винос і баланс елементів живлення в агроценозі сорго зернового залежно від удобрення/ В.В. Іваніна, К.Л. Пашинська, В.М. Смірних //Вісник аграрної науки . - 2021. - №12. - С. 28-32. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Оліфірович, В.О.  Ефективність азотного удобрення на багаторічному злаковому лучному агрофітоценозі в умовах південної частини Лісостепу Західного / В.О. Оліфірович //Вісник аграрної науки . - 2021. - №12. - С. 33-39. - Бібліогр. в кінці ст.. - Ін-т продресурсів НААН


Коломієць, М.В. Параметрична модель сталої родючості сірого лісового легкосуглинного грунту/ М.В. Коломієць //Вісник аграрної науки . - 2022. - №1. - С. 5-13. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Вплив густоти насаджень на біометричні показники і продуктивність рослин тютюну в умовах Центрального Лісостепу України/ А.В. Моргун, К.П. Леонова, В.І. Моргун и др //Вісник аграрної науки . - 2021. - №12. - С. 39-44. - Бібліогр. в кінці ст.. - Ін-т продресурсів НААН


Способи вдосконалення елементів технології вирощування насінницьких посівів льону довгунцю в лісостепу / Є.В. Заїка, О.М. Дрозд, В.В. Кондратюк, Т.М. Пивовар //Вісник аграрної науки . - 2021. - №12. - С. 45-50. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Вплив елементів технологій вирощування на площу асіміляційної поверхні посівів ліній - батьківських компонентів гібридів кукурудзи в умовах зрошення / Р.А. Вожегова, Ю.О. Лавриненко, Т.Ю. Марченко и др //Вісник аграрної науки . - 2021. - №12. - С. 51-58. - Бібліогр. в кінці ст.


Дослідження експлуатаційних показників гичкозбирального машинно-тракторного агрегату / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, В.М. Кюрчев и др //Вісник аграрної науки . - 2021. - №12. - С. 59-64. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Перспективи вирощування біоенергетичних культур на осушуваних торфових грунтах Західного Полісся в умовах кліматичних змін / Ю.О. Тараріко, М.Д. Зосимчук, М.Г. Стецюк и др //Вісник аграрної науки . - 2021. - №12. - С. 65-71. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Мельничук, Г.В. Вирощування нормативно чистої ягідної продукції агрусу на радіоактивно забруднених грунтах Полісся / Г.В. Мельничук, А.О. Мельничук //Вісник аграрної науки . - 2021. - №12. - С. 72-77. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Польовий, В.М. Винос елементів живлення пшеницею озимою залежно від удобрення і вапнування в умовах Західного Полісся / В.М. Польовий, Л.А. Ященко, Н.О. Ювчик //Вісник аграрної науки . - 2021. - №4. - С. 5-12. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Голобородько, С.П. Сучасний стан та шляхи підвищення родючості грунтів південно-степової зони України / С.П. Голобородько, О.М. Димов //Вісник аграрної науки . - 2021. - №4. - 13-19. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН

bottom of page