top of page

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
№5 2024

Демидова, А.О. Дослідження ефективності ферментативного екстрагування рослинних антиоксидантів/ А.О. Демидова, Т.Т. Носенко, Є.І. Шеманська //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №4. -  С. 137-147. - Бібліогр. в кінці ст.

Камінська, А.І. Перспективи розвитку цифровізації в сільському господарстві/ А.І. Камінська //Землеробство та рослинництво: теорія і практика. - 2023. - Вип.3 (9). -  С. 113-119. - Бібліогр.: с. 117-119.

Сімахіна, Г.О. Контроль мікробіологічної безпеки продукції ресурсоефективних низькотемпературних технологій/ Г.О. Сімахіна, С.В. Камінська //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №4. -  С. 126-136. - Бібліогр. в кінці ст.

Сінченко, В.М. Урожайність квасолі звичайної залежно від впливу агротехнічних заходів в умовах Лісостепу Правобережного/ В.М. Сінченко, П.В. Фурман //Землеробство та рослинництво: теорія і практика. - 2023. - Вип.3 (9). -  С. 120-125. - Бібліогр.: с. 124-125.

Скроцька, О.І. Біосинтез наночастинок благородних металів. Частина 3. Можливості використаня рослин/ О.І. Скроцька, В.В. Марченко //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №5. -  С. 21-45. - Бібліогр. в кінці ст.

Т'ятецька, Д.В. Вплив екзометаболітів Nocardia vaccinii   IMB B-7405, Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 iRhodococcus erythropokis IMB AC-5017 на врожайність томатів, перців та ячменю/ Д.В. Т'ятецька, Т.П. Пирог //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29. №5. -  С. 7-20. - Бібліогр. в кінці ст.

Шевченко, Л.А. Біокомпостування курячого посліду за участі інтродуктивних мікроорганізмів (огляд літератури)/ Л.А. Шевченко, Г.І. Рябуха //Сільськогосподарська мікробіологія. - 2023. - Вип.37. -  С. 3-17. - Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page