top of page

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
№6 2023

Вимогливість сучасних сортів пшениці озимої до мінерального живлення/ М.М. Мірошниченко, Є.В. Панасенко, А.М. Звонар и др //Вісник аграрної науки . - 2021. - №4. - С. 28-35. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Вплив умов медозбору на продукування бджолами маточного молочка/ О.А. Міщенко, О.М. Литвиненко, К.Д. Афара, Д.І. Криворучко //Вісник аграрної науки . - 2021. - №4. - С. 44-50. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Генетична структура корів української червоно-рябої молочної породи за комплексом генотипів GH, CSN3 та BLG / І.Д. Мітіогло, В.В. Дзіцюк, Н.Б. Мохначова, М.Л. Добрянська //Вісник аграрної науки . - 2021. - №4. - С. 51-58. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Ромащенко, М.І.  Двовимірне математичне моделювання водного режиму грунту за краплинного зрошення / М.І. Ромащенко, В.О. Богаєнко, А.С. Білоброва //Вісник аграрної науки . - 2021. - №4. - С. 59-66. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Надточій, П.П. Вплив добрив і обробітку на якісний стан дерново-підзолистого грунту та продуктивність польових культур сівозміни в умовах Житомирського Полісся/ П.П. Надточій, В.І. Ратошнюк, Т.М. Ратошнюк //Вісник аграрної науки . - 2021. - №5. - С. 5-15. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Урожайність насіння буркуну білого однорічного залежно від ширини міжрядь і доз азотного добрива / Р.А. Вожегова, А.М. Влащук, О.С. Дробіт, О.А. Влащук //Вісник аграрної науки . - 2021. - №5. - С. 16-22. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Правдива, Л.А. Вплив елементів технології вирощування на продуктивність сорго зернового та вихід біопалива / Л.А. Правдива //Вісник аграрної науки . - 2021. - №5. - С. 23-29. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Камінська, В.В. Продуктивність ячменю ярого залежно від погодних умов і рівня інтенсифікації технології вирощування / В.В. Камінська, Н.Г. Буслаєва //Вісник аграрної науки . - 2021. - №5. - С. 30-37. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Савчук, І.М. Накопичення Pb і Cd у м'язовій тканині та печінці бугайців за їх годівлі різними силосами / І.М. Савчук, С.П. Ковальова, І.В. Ящук //Вісник аграрної науки . - 2021. - №5. - С. 38-44. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Вітчизняний досвід застосування схрещування в стадах корів українських червоно-рябої та чорно-рябої молочних порід / М.І. Бащенко, О.В. Бойко, Ю.М. Сотніченко, Є.Ф. Ткач //Вісник аграрної науки . - 2021. - №5. - С. 45-49. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Воропай, Г.В. Сучасні тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва на осушуваних землях Лівобережного Лісостепу України/ Г.В. Воропай, Н.Б. Молеща, В.В. Поліщук //Вісник аграрної науки . - 2021. - №5. - С. 50-59. - Бібліогр. в кінці ст.. - Ін-т продресурсів НААН


Ефективність біологізованої технології вирощування картоплі за краплинного зрошення в умовах Півдня України/ Г.С. Балашова, В.І. Нетіс, С.М. Юзюк и др //Вісник аграрної науки . - 2021. - №5. - С. 60-64. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


Іванів, С.І.  Економічна сутність та архітектоніка ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств: теоретичний аспект / С.І. Іванів //Вісник аграрної науки . - 2021. - №5. - С. 80-84. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН

bottom of page