top of page

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗЕМЛЕРОБСТВО. ТВАРИННИЦТВО
№16 2023

Поведінка бджіл під час заготівлі бджолиного обніжжя (Квіткового пилку)/ О.А. Міщенко та ін. //Бджільництво України. - 2022. - Вип.8. -  С. 48-51. - Бібліогр. в кінці ст.


Поляков, О.І. Динаміка накопичення сухої речовини соняшнику залежно від умов вирощування/ О.І. Поляков, С.В. Літошко //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН . - 2022. - Вип.32. -  С. 84-98. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою


Поляков, О.І. Особливості росту, розвитку та формування врожайності ріпаку озимого залежно від норми висіву за різних строків сівби / О.І. Поляков //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2022. - Вип.33. -  С. 99-110. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.


Поляков, О.І. Продуктивність гібридів соняшнику залежно від густоти стояння рослин за різних строків сівби / О.І. Поляков, О.В. Нікітенко, А.І. Сорока //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2022. - Вип.32. -  С. 99-109. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.


Порівняльна характеристика гірчично-ріпакових гібридів та їх батьківських компонентів за біохімічними показниками/ Г.І. Буділка, В.М. Журавель, І.Б. Комарова, В.І. Левченко //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2022. - Вип.32. -  С. 44-51. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.


Разанов, С.Ф.  Агрохімічна оцінка грунтів, що перебували під садівництвом, щодо придатності їх використання під вирощування основних сільськогосподарських культур/ С.Ф. Разанов, В.О. Мельник //Сільське господарство та лісівництво. - 2022. - №24. -  С. 171-181. - Бібліогр. в кінці ст.


Розробка методичних підходів до нормування пестицидів у рослинних оліях/ М.Г. Проданчук, О.П. Кравчук, Л.П. Іванова и др //Єдине здоров'я та проблеми харчування України. - 2022. - №1-С.7-18. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст паралельно англ. мовою.


Сорока, А.І. Оптимізація процессу калусоутворення у льону in vitro / А.І. Сорока //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2022. - Вип.32. -  С. 26-33. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.


Сорока, А.І. Стійкість до засолення калусних культур льону олійного / А.І. Сорока //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2022. - Вип.33. -  С. 28-34. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.


Сто років наукових пошуків у галузі бджільництва (до ювілею заснування Української дослідної станції бджільництва)/ В.О. Постоєнко та ін.  //Бджільництво України. - 2022. - Вип.8. -  С. 52-58. - Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page