top of page

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗЕМЛЕРОБСТВО. ТВАРИННИЦТВО
№19 2023

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗЕМЛЕРОБСТВО. ТВАРИННИЦТВО

№19 2023


Адаптивні заходи селективного регулювання агропродовольчих ринків Одеського регіону в умовах нестабільності/ О.В. Нікішина, П.О. Антонюк, Т.П. Лозова, М.Л. Тараканов //Економіка харчової промисловості. - 2022. - Т.14, Вип.1. -  С. 25-36. - Бібліогр. в кінці ст.. - ДНТБ

Аналіз динаміки та структури імпорту агропродовольчої продукції/ П.О. Антонюк, Т.М. Ступницька, Х.О. Баранюк, О.П. Антонюк //Економіка харчової промисловості. - 2022. - Т.14, Вип.1. -  С. 15-24. - Бібліогр. в кінці ст. - ДНТБ

Вивчення зразків національної колекції рису за цінними господарськими ознаками в умовах півдня України/ Т.М. Шпак, Д.В. Шпак, Г.В. Мельніченко , Д.П. Паламарчук //Генетичні ресурси рослин. - 2021. - №28. -  С. 48-54. - Бібліогр. в кінці ст.

Кавітаційні методи для інтенсифікації екстрагування рослинної сировини/ Л.Ю. Авдєєва, А.А. Макаренко, Г.В. Декуша и др //Харчова наука і технологія. - 2023. - Том 17, вип.1. -  С. 38-50. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст англ. мовою. - ДНТБ

Калінова, М.Г. Вплив високих температур на життєздатність пилку ріпаку озимого в умовах in vitro/ М.Г. Калінова, А.В. Тігова, Н.В. Бойко //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН . - 2021. - Вип.31. -  С. 24-31. - Бібліогр. англ. мовою

Новини законодавства: [щодо Держспоживслужби, оподаткування, трансформації прод. систем, стандартів в м'ясн. галузі, аграр. питань] //М'ясний бізнес. - 2022. - №2. -  С. 16-18. - ДНТБ

Товстановська, Т.Г.  Мінливість та кореляції ознак габітусу рослин і кількості коробочок у міжвидових гибридів льону/ Т.Г. Товстановська, В.О. Лях //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН . - 2022. - Вип.32. -  С. 34-42.

Ярош, А.В.  Адаптивність озимої м'якої пшениці за параметрами гомеостатичності та селекційної цінності / А.В. Ярош, В.К. Рябчун //Генетичні ресурси рослин. - 2021. - №28. -  С. 36-48. - Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page