top of page

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗЕМЛЕРОБСТВО. ТВАРИННИЦТВО
№23 2023

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗЕМЛЕРОБСТВО. ТВАРИННИЦТВО

№23  2023


Алієв, Е.Б.  Дослідження процесу зберігання насіння соняшнику у буртах в закритих  приміщеннях  / Е.Б. Алієв, Н.А. Сова //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2022. - Вип.33. -  С. 125-131. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.

Ведмедєва, К.В. Прояв господарсьих онак у зразків кунжуту з різним забарвленням насіння / К.В. Ведмедєва, А.С. Білозуб, Д.О. Кобзєва //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2022. - Вип.33. -  С. 38-45. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.

Вітковська, Ю.С. Біологічні особливості та господарсько-цінні ознаки сорту льону олійного Sideral в умовах Степу України   / Ю.С. Вітковська, І.О. Полякова //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2022. - Вип.33. -  С. 46-55. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.

Вишнівський, П.С. Ефективність систем захисту та удобрення в технології вирощування ріпаку ярого  / П.С. Вишнівський //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2022. - Вип.33. -  С. 88-98. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.

Гібриди соняшнику Тур і Вільний / Н.М. Кутіщева, Л.І. Шудря, С.І. Одинець и др //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2022. - Вип.33. -  С. 56-64. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.

Калінова, М.Г.  Лабораторний  спосіб оцінки холодостійкості озимого ріпаку / М.Г. Калінова, І.Б. Комарова, Р.В. Сеник //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2022. - Вип.33. -  С. 19-27. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.

Кузьменко, О.Р. Методичні засади трансферу технологій та результати комерціалізації інновацій Інституту олійних культур НААН / О.Р. Кузьменко, О.В. Бєлка, Є.В. Гайдаш //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2022. - Вип.33. -  С. 133-140. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.

bottom of page