top of page

Сільське господарство. Землеробство. Тваринництво
№7 2024

Салій, А.М. Виділення джерел посухостійкості озимої м'якої пшениці в онтогенезі/ А.М. Салій, Н.І. Рябчун //Генетичні ресурси рослин. - 2022. - №30. -  С. 34-43. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова: посухостійкість, пшениця, озима, продуктивність, урожайність, кореляція, варіації, джерела, ювенільний, період

Визначення оптимальної гетерозисної моделі середньостиглих гібридів кукурудзи в умовах Північного Степу/ Б.В. Купар, Б.В. Дзюбецький, В.Ю. Черчель, М.С. Ольховик //Зернові культури. - 2022. - Том 6, №1. -  С. 5-14. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова.: урожайність--зародкова плазма--тесткрос--вологість зерна

Вискуб, Р.С. Створення високоврожайних сортів пшениці м'якої озимої в умовах Південно-східного степу України/ Р.С. Вискуб, Г.А. Чугрій, О.Б. Бондарева //Зернові культури. - 2022. - Т.6, №1. -  С. 15-23. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова: селекція, урожайність --гібридизація

Купріченков, Д.С. Визначення тривалості вегетаційного періоду ліній розлусної кукурудзи (Zea mays L. Everta sturt.) за класифакацйією ФАО/ Д.С. Купріченков //Зернові культури. - 2022. - Т.6, №1. -  С. 24-30. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова: селекція --гібриди кукурудзи--індекс стиглості

Носов, М.Г. Перспективні гібриди сорго для виробництва твердого палива/ М.Г. Носов, О.В. Яланський //Зернові культури. - 2022. - Т.6, №1. -  С. 31-35. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова : біоенергетика, врожайність, зелена маса--фертильні лінії

Литвиненко, М.А. Вплив пшенично-житніх транслокацій на урожайність та елементи продуктивності рослин пшениці м'якої озимої на півдні України/ М.А. Литвиненко, Є.А. Голуб, Я.С. Фанін //Зернові культури. - 2022. - Т.6, №1. -  С. 36-47. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова: рекомбінантні лінії--генетичне середовище--ГЕНОТИП--біотичні фактори

Генетичне різноманіття зразків ознакової колекції озимої твердої пшениці за макаронними властивостями як основа для створення нових сортів/ А.В. Ярош, В.К. Рябчун, Л.А. Вечерська та ін. //Генетичні ресурси рослин. - 2022. - №30. -  С. 43-56. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова: колекція, колекційні зразки, пшениця, озима, продуктивність, властивості, макаронні, хлібопекарська, урожайність, джерело--вихідний матеріал

Ознакова колекція ярої твердої пшениці за макаронними властивостями як джерело цінного вихідного матеріалу для селекції/ О.В. Солонечна, В.К. Рябчун, В.А. Музафарова та ін. //Генетичні ресурси рослин. - 2022. - №30. -  С. 56-67. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова: колекції, колекційні зразки, пшениця, озима, продуктивність, урожайність, стійкість, макаронні, властивості

Оцінка адаптивного потенціалу зразків тритикале озимого/ В.Д. Бугайов, В.Д. Тромсюк, Т.В. Лілик, О.В. Бондаренко //Генетичні ресурси рослин. - 2022. - №30. -  С. 67-75. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова: зразки, тритикале, озиме, урожайність, цінність, селекційна, пластичність, стабільність, генотип, показники

Мазур, З.О. Особливості реакції потенціалу продуктивності гібридів жита озимового (Secale cereale L.) на агроклиматичні умови центрального Лісостепу України/ З.О. Мазур //Зернові культури. - 2022. - Т.6, №1. -  С. 48-56. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова: екологічна пластичність--врожайність—сортовипробування

bottom of page