top of page

Сільське господарство. Землеробство. Тваринництво
№8 2024

Кирпа, М.Я. Способи післязбиральної обробки гібридів кукурудзи та їх вплив на якість насіння  при тривалому зберіганні/ М.Я. Кирпа, Н.С. Віліпкова //Зернові культури. - 2022. - Т.6, №1. -  С. 57-63. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова: сушіння--схожість, сепарування, протруєння

Спряжка, Р.О. Ступінь та характер ефектів гетерозису  ліній кукурудзи за показниками якості зерна/ Р.О. Спряжка, В.Л. Жемойда //Генетичні ресурси рослин. - 2022. - №30. -  С. 76-87. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова: білок, кукурудза, вирощування, урожайність, продуктивність, гетерозис, крохмаль, олія

Особливості зразків кукурудзи з колекції Устимівської дослідної станції рослинництва за антиоксидантними властивостями та цінними господарськими ознаками/ Ю.В. Харченко, Л.Я. Харченко, О.В. Анциферова, В.В. Поздняков //Генетичні ресурси рослин. - 2022. - №30. -  С. 88-97. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова: антиоксиданти, кукурудза, вирощування,  генетичні, ресурси, колекції, зразки, використання, оцінка--антиоксидантна активність

Колосович, М.П. Оцінка зразків м'яти довголистої - Mentha Longifolia L. за цінними господарськими  ознаками/ М.П. Колосович, Н.Р. Колосович //Генетичні ресурси рослин. - 2022. - №30. -  С. 97-106. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова: колекції, колекційні зразки, м'ята, ознаки, джерело, продуктивність, стійкість до хвороб--еталони

Вплив регуляторів росту на  розвиток рослин соняшнику в Північному Степу України/ О.І. Цилюрик, М.Ю. Румбах, О.О. Іжболдін та ін. //Зернові культури. - 2022. - Т.6, №1. -  С. 69-81. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова: хлорофил--вміст олії--площа листкової поверхні--якість насіння-- урожайність

Технічна ефективність бакових сумішей гербіцидів у посівах соняшнику в уовах Північного Степу України/ Ю.І. Ткаліч, О.І. Цилюрик, В.І. Козечко та ін. //Зернові культури. - 2021. - Т.5, №2. -  С. 356-367. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова: соняшник, гербіциди, урожайність, ефективність, технічна ефективність, насіння--забур'яненість--бакові суміші

Солодушко, М.М. Вплив органо-мінеральних добрив на врожайність пшнниці озимої після непарових попередників в умовах зони степу/ М.М. Солодушко //Зернові культури. - 2022. - Т.6, №1. -  С. 91-99. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл.слова: попередники--біостимулятори--фунгіцид Абакус--урожайність

Енергетична ефективність вирощування гібридів кукурудзи для виробництва біогазу за використання макро- і мікродобрив/ М.Б. Грабовський, К.В. Павліченко, Л.А. Козак, Л.М. Качан //Зернові культури. - 2022. - Т.6, №1. -  С. 100-107

Кл. слова: передпосівна обробка--вихід енергії--витрати енергії

Фурманець, М.Г. Вплив систем обробітку грунту та удобрення із використанням побічної продукції на продуктивність пшениці озимої в Західному Поліссі України/ М.Г. Фурманець, Ю.С. Фурманець //Зернові культури. - 2021. - Т.5, №2. -  С. 368-373. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова: обробіток, грунт, добрива, пшениця, озима, продуктивність урожайність, деструкція

Кузьменко, Н.В. Хімічний захист пшениці м'якої озимої від кореневих гнилей/ Н.В. Кузьменко, С.В. Авраменко, О.М. Глубокий //Зернові культури. - 2021. - Т.5, №2. -  С. 383-389. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова: кореневі, гнилі, протруйники, урожайність, технічна ефективність, пшениця, озима, продуктивність

bottom of page