top of page

Портрет улюбленого міста

Портрет улюбленого міста

Портрет улюбленого міста

травень 2024


91

А67

Анисимов А. Скорбное бесчувствие. На добрую память о Киеве, или грустные прогулки по Городу, которого нет / А. Анисимов. – К.: Tabacnuk LTD, 1992.- .264 с.

Историком изложены особенности киевской жизни на рубеже XIX-XX веков. К книге помещены очерки о развитии архитектуры и монументальной скульптуры, генезисе топонимии города. Издание содержит документальные архивные фотоматериалы, большая часть которых никогда не публиковались.

94(477)

Б73

Богатиренко, М.В.  Рідна моя Україно! Цікаві сторінки вітчизняної історії та культури для дітей і дорослих/ М.В. Богатиренко. - Донецьк: Бао, 2009. - 64 с.: іл.

Авт. вказаний на звороті тит. арк.

Видання висвітлює найважливіші аспекти української державності, природно-географічні особливості, національну символіку, культуру.

94

Д26

Дегтярьов М.Г., Корнеєва В.І. Андріївська церква / М.Г.Дегтярьов,  В.І.Корнеєва . – К.: Техніка, 1999. -120 с., іл. - (Нац. святині України). – Бібліогр.: с.118.

В книжці розповідається про один з шедеврів архітектури вітчизняного та світового значення – перлину архітектурної спадщини Києва доби бароко, зведену в середині XVІІІ ст. за проектом геніального зодчого Ф.-Б. Растрелі, Андріївську церкву.

94 (477)

Ж 74

Житие Святаго благовернаго Игоря, князя Черниговского и Киевского. Служба Благоверному  князю Игорю Черниговскому и Акафист / собрал и составил настоятель Спасо-Преображенского собора Архимандрит Иона (Пирогов). - Чернигов: РИК "Деснянська правда", 2006. - 96 с. - ISBN 966-502-287-3

На обл. указано: "Житие князя Игоря"

9

З-16

Зиль, А. Народознавець. Павло Чубинський і його доба/ А. Зиль. - К.: ТОВ "Казка", 2009. - 400 с: іл. - Покажч. посилань:с.375-383

У книжці відтворено життєвий і творчий шлях Павла Чубинського, його становлення як ученого-етнографа, фольклориста,економіста, статиста, поета, громадського діяча, автора слів Державного гімну України. Для студентів, краєзнавців, науковців, усіх, хто цікавиться історією рідного краю та постаттю П.Чубинського.

91

І-25

Ієвлева В. Пам’ятки індустріального розвитку Києва кінця ХІХ – першої третини ХХ століття: моногр./В. Ієвлева  –К.Прес-КІТ, 2008 – 248 с. – Бібліогр.: с.236-241.

Монографію присвячено індустріальному розвитку Києва кінця XIX - перших трьох десятиліть XX століття. Дослідженням охоплено майже весь виробничий комплекс тогочасного Києва, включаючи промисловість, залізничне господарство та перші загальноміські інженерні системи: водогін, каналізацію, електроенергетику, мости, перший електричний транспорт - трамвай, фунікулер, тролейбус. Згадуються підприємства харчової галузі: пивоварні та виноробні підприємства, хлібокомбінат №4, парова фабрика шоколаду та цукерок, цукрово-рафінадний завод. В книзі проаналізовано архітектурні форми, стилістичні напрямки, конструкції та будівельні матеріали, що використовувалися у промисловій архітектурі даного періоду.

9

І-90

Історія сучасного світу. Соціально-політична історія XV - XX століть: Навч. посіб./ Ю.А. Горбань, Б.І. Білик, М.М. Карабанов и др. - 2-ге вид., допов. і перероб.. - К.: Вікар, 2003. - 435 с.. - (Київському національному університету ім. Тараса Шевченка 170 років). - Біблиогр.: с. 433-435

В навчальному посібнику висвітлюються найважливіші події світової історії від початку індустріальної епохи до наших днів. Головний предмет вивчення - суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації людських спільнот, їх багатовіковий культурно- цивілізаційний поступ, міжнародні і міждержавні відносини з їх зумовленістю та конкретними наслідками, етнонаціональні відносини...

94 (477)

К 38

Києво-Печерська лавра - пам'ятка історії та культури України: моногр./ упоряд. Ю.О. Іванченко; НКПІКЗ. - К.: НКПІКЗ, 2006. - 426 с.: іл. - Бібліогр.: с.421-425

У монографії на основі писемних та археологічних джерел відтворено етапи створення та розвитку Києво-Печерської лаври, починаючи від її засновників і до сьогодення. Монастир постає як центр розповсюдження і утвердження християнства, освіти, науки, книгодрукування. Значна увага приділяється формуванню величного архітектурного ансамблю монастиря.

001

К38

Київський літопис ХХІ століття: Науковий потенціал України: [всеукр. біогр.зб./ ред. рада Б.Є.  Патон; Нац. акад. пед. наук  України [та ін.]. - К., 2009. - 264 с: іл., портр. - Присвяч. 90-річчю НАН України. - Унадзаг. також.: Нац. акад.пед. наук України, Акад. інж. наук України та ін. . - Імен. покажч.:с..261-262. -   Текст парал.: укр., англ.

Збірка висвітлює дев'яносторічну плідну діяльність Національної академії наук України. Подано інформацію про діяльність Національної академії педагогічних наук України, Транспортної академії України, Української технологічної академії та Української академії архітектури. Вшановано імена вчених, що зробили вагомий внесок у розвиток світової та вітчизняної науки.

9(С2)

К56

Ковалинский, В. Меценаты Киева/ В. Ковалинский. - 2-е изд., испр. и доп.. - К.: "Кий", 1998. - 555 с.: ил. - (Біб-ка Музею історії міста Києва). - Указ. имен с.448-519; Указ. улиц с.520-522

Книга представляет собой сборник очерков об известных киевлянах, оставивших свой заметный след в истории Киева.

50

К82

Кріль, Т.В.  Техногенні динамічні впливи на геологічне середовище міста (на прикладі м.Київ): моногр./ Т.В. Кріль; Ін-т геологічних наук. - К.: Наукова думка, 2015. - 160 с.: іл. - (Проект "Наукова книга"; Молоді вчені). - Бібліогр.: с. 149-158. - ISBN  978-966-00-1490-9

У монографіє розглянуто негативний вплив техногенних динамічних навантажень на компоненти  геологічного середовища урбанізованих середовищ на прикладі Києва. Подано методику оцінки  уразливості геологічного середовища до дії динамічних навантажень.

94(477)

Л97

Лярош, Мішель Анна Київська, королева Франції. Історії і легенди/ Мішель Лярош, Іван Рябчий. - К.: Саміт-книга, 2021. - 140 с.: іл. - ISBN 978-066-986-412-3

Історико-релігійне дослідження , яке розкриває логічне продовження культу королеви серед українців на європейському континенті. Пропонується розгляд  можливості канонізації Анни Київської. Виклад життя королеви Франції розпочинається з аргументів наукових, історичних та завершується  розповіддю традиційною.

94

М25

Марголіна І.Є. Оповиті серпанком забуття. Живопис українських художників у Кирилівькій церкві / І.Є.Марголіна – К.: Либідь, 2015. – 144 с., іл.

Книжка присвячена живопису видатних і малознаних українських митців ХІХ ст. в Кирилівській церкві.

7

М65

Містобудівне проєктування. Ч. 1. Місто як об'єкт проєктування: підруч./ С.В. Ганець, А.В. Гоблик, Ю.В. Ідак и др; за ред.: Г.П. Петришин,  Ю.В. Ідак; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2021. - 309 с.: іл. - Бібліогр.: с.301-308

В підручнику визначено тенденції урбанізаційного розвитку України, висвітлено питання розвитку системи розселення; визначено проблеми функціонування  сучасного міста та описано принципи просторово-планувальної  організації міської території.

91 (477)

П57

Попельнюх, М. Київ. Романтичний портрет/ М. Попельнюх; М. Попельнюк. - К.: Основа-принт-плюс, 2021. - 240 с.: іл. - ISBN 978-966-986--416—1

Видання репрезентує найкращі зразки архітектурного мистецтва столиці України, починаючи від XI ст. і до сьогодення. Їхніми творцями були відомі українські і зарубіжні архітектори. Представлено еволюцію архітектурного образу міста, зумовлену соціально-економічними перетвореннями, урбанізаційними процесами, політичними, релігійними, культурними  та іншими чинниками.

9 (477)(03)

П 63

Постаті географічного факультету [КНУ ім. Тараса Шевченка] : довід./ редкол.: Я.Б.  Олійник; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2013. - 318 с.: фото. - ISBN 978-966-439-696-4

В довіднику містяться дані про життєвий і творчий шлях учених-географів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які зробили значний внесок у розвиток географічної науки і освіти за весь час його існування.

94

Т19

Тарасенко, О.  Благословенне жіноче ім'я - Україна. (жіночі портрети країни)/ О. Тарасенко. - К.: Поліпрінт, 2021. - 240 с.: іл. - ISBN 978-617-95099-9-4

Книга створена як образ країни в портретах тридцяти видатних жінок - від княгині Ольги, Гальшки Острозької, Лесі Українки - до Катерини Білокур, Євгенії Мірошніченко, Ліни Костенко та багатьох інших славетних жінок України.

9(477)

У45

Українська біографістика  Biographistica Ukrainica: зб. наук. праць, вип.5/ редкол. Т.І.  Ківшар (гол . ред.) та ін; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К.: НБУВ, 2009. - 296 с: табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Умовні скор.:с. 285-286

94(477)

У73

Уряди України у ХХ ст.: наук.- докум. вид./ Н.П. Барановська, Т.Б. Бикова , С.Г. Богачук и др.; Ред. В.М. Литвин; Кабінет Міністрів; НАНУ. - К.: Наукова думка, 2001. - 608 с: фото.

В книзі висвітлюється еволюція української виконавчої вади за вісім з половиною десятиліть: від 1917 до 2001 року. У кожному тематичному блоці подаються нарис урядової діяльності, біографії голів урядів, а також комплекс архівних документів і фотодокументів

91(477)

Ф33

Федорова, Л.Д Київ. Архітектурний портрет/ Л.Д Федорова, І.В. Прокопенко. - К.: Саміт-книга, 2021. - 224 с.: іл. - ISBN 978-966-986-400-0

Видання репрезентує найкращі зразки архітектурного мистецтва столиці України, починаючи від XI ст. і до сьогодення. Їхніми творцями були відомі українські і зарубіжні архітектори. В книзі представлено еволюцію архітектурного образу міста, зумовлену соціально-економічними перетвореннями, урбанізаційними процесами, політичними, релігійними, культурними  чинниками

9 (477)(03)

Ш 47

Шендеровський, В. Нехай не гасне світ науки/ В. Шендеровський; за ред. Е. Бабчук. - К.: Рада, 2003. - 410 с.: фото. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 966-70-87-51-4

Книга містить 50 нарисів про українських вчених, що зробили вагомий доробок до скарбниці світової науки і культури.

bottom of page