top of page

20 березня – Всесвітній день борошна
Борошняні продукти функціонального призначення

Ще давньогрецький цілитель і філософ Гіппократ вважав що практично всім продуктам харчування можна надати функціональних властивостей і зробити їжу людини ліками для неї.
Сучасна медична наука також дотримується думки про те, що правильне, здорове, оптимальне харчування є основним джерелом здоров’я і довголіття. В 1991 році в Японії була розроблена концепція «харчові продукти, які спеціально використовуються для підтримки здоров’я » (Food for specified heals use – FOSHU ) і складений список функціональних харчових продуктів та інгредієнтів.
Для одержання оздоровчих продуктів харчування фахівцами розробляються спеціальні рецептури та технології. Всесвітньому дню борошна присвячена тематична виставка «Борошняні продукти функціонального призначення».

20 березня – Всесвітній день борошна
Борошняні продукти функціонального призначення

Борошняні продукти функціонального призначення 


березень 2023р. 


664.6 

І-66 

Інноваційні технології дієтичних та оздоровчих хлібобулочних виробів: моногр./ В.І. Дробот, А.М. Грищенко, О.Д. Тесля и др. - К.: Кондор, 2016. - 242 с.: іл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-7278 

У монографії представлено теоретичні дослідження, експериментальні матеріали та практичні розробки авторів щодо технології діабетичних хлібобулочних виробів з пшеничного борошна, оздоровчих виробів з житньо-пшеничного борошна та дієтичних безглютенових, а також викладено аспекти застосування мезофільних заквасок і підкислювачів з метою прискорення технологічного процесу та поліпшення якості виробів. 


664.1 

С40 

Сирохман, І.В. Асортимент і якість кондитерських виробів: навч. посіб./ І.В. Сирохман, В.Т. Лебединець; Львівська комерційна академія. - К.: Центр учбової літератури, 2021. - 636 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 633. - ISBN 978-966-364-899-6 

Наведено класифікацію і дано товарознавчу характеристику асортименту кондитерських виробів. Розглянуто формування асортименту, вимоги до якості та правила приймання кондитерських виробів. Виділено основні групи і підгрупи, типові представники, їх споживні властивості і відмінні особливості та ілюстрації. 


663 

Х 22 

Харчова наука і технологія: наук.-виробн. журн., Том 13. Вип. 2/ гол. ред. Б. В. Єгоров; Одеська національна академія харчових технологій. - Одеса: ОНАХТ, 2019. - 148 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст. – Текст англ. мовою; анот. укр. мовою 

До збірника ввійшли статті з питань: технологія хлібобулочних виробів, функціональні продукти; дослідження показників безпечності ягідних соусів із водоростевою сировиною; якість борошна; проблеми температурного оброблення м'ясних продуктів; дослідження особливостей виморожування води в морозиві з крохмальною патокою; удосконалення технології підготування води для виробництва квасу; вдосконалення технології і оцінка споживчих властивостей сухих сніданків та інші статті. Текст статей подано англійською мовою, анотації - українською. Автореферати дисертацій 


664.6 

Л 68 

Лобачова, Н.Л. Технологія безглютенових хлібобулочних виробів з використанням колагенвмісних білків та трансглютамінази: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ Н.Л. Лобачова; М-во освіти і науки України, ХДУХТ. - Харків, 2015. - 22 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-19 

В роботі визначено перспективи та ефективність використання трансглютамінази для створення сучасних продуктів харчування, в тому числі безглютенових хлібобулочних виробів. Розраховано комплексну оцінку якісних видів безглютенових хлібобулочних виробів та показано її високий рівень порівняно з традиційними виробами. Визначено економічний ефект від впровадження нової технології на підприємствах галузі. 


664.6 

Б 83 

Бортнічук, О.В. Удосконалення технології хлібобулочних виробів геродієтичного призначення: автореф. дис. канд. техн. наук:05.18.16/ О.В. Бортнічук; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 21 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.15-19 

В роботі доведено, що вироби з пшеничними висівками та сухою молочною сироваткою мають більш цінний хімічний склад, ніж хліб тільки з пшеничного борошна за вмістом білка, харчових волокон, вітамінів, мінеральних речовин і здатні краще забезпечити організм в фізіологічно активних речовинах, тому їх можна віднести до продуктів, що мають функціональні властивості. 


664.6 

Р 63 

Рожно, О. В. Розробка технології безглютенових макаронних виробів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ О. В. Рожно; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 19 с.: табл. - Бібліогр.: с.16-17 

В роботі досліджено технологічні властивості різних сортів кукурудзяного борошна та встановлено, що для розроблення технології безглютенових макаронних виробів необхідно використовувати борошно кукурудзяне тонкого помелу. Встановлено, що висока якість виробів досягається за використання структуроутворювачів ксантану,або сухого яєчного білку. 


664.6

П 30 

Петренко, М. М. Удосконалення технології та рецептурного складу затяжного печива з врахуванням вимог геродієтики: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ М. М. Петренко; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 22 с.: табл. - Бібліогр.: с.18-20 

Дисертація присвячена удосконаленню технології затяжного печива шляхом раціонального використання фізіологічно-функціональних сировинних інгредієнтів: овочевих пюре - грибного та гарбузового, овочевих порошків - цибулі, топінамбура та шроту з насіння гарбуза, ізолятів молочного та соєвого білка, інуліну високомолекулярного, зшитого модифікованого крохмалю та кукурудзяної олії. Розроблено рецептури і технологічні інструкції на затяжне печиво з функціональними та дієтичними властивостями.

bottom of page