top of page

КОНСЕРВНА ТА ХАРЧОКОНЦЕНТРАТНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Список нових надходжень №1 2023 р.

664.8

В14

Вакшуль, З.В. Розробка методики визначення вітаміну C для експертизи якості желейних виробів: автореф. дис. ... канд. техн. наук/ З.В. Вакшуль; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2021. - 23 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 15-20

Дисертацію присвячено розробці методики визначення вмісту вітаміну C у желейних виробах для вдосконалення товарознавчої експертизи якості желе, зокрема, яблучного, збагаченого вітаміном C. Обгрунтовано доцільність формування асортименту збагачених желейних кондитерських виробів шляхом створення желе з вітаміном C із використанням натуральних соків. Результати дослідження впроваджено у виробництво та освітній процес.


664.8

К18

Камінська, С.В. Удосконалення технології швидкозаморожених плодово-ягідних напівфабрикатів з використанням кріопротекції: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ С.В. Камінська; НУХТ. - К.: НУХТ, 2021. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-19

В роботі уперше здійснено обгрунтований відбір сировини, найбільш придатної до заморожування і отримання напівфабрикатів підвищеної біологічної та вітамінної цінності. Вперше запропоновано методику порівняльної органолептичної оцінки свіжої і замороженої плодово-ягідної сировини, яка дає можливість об'єктивно прогнозувати якість напівфабрикатів та визначити терміни їх зберігання. Окреслено сфери використання заморожених напівфабрикатів у різних галузях харчових технологій, розроблено рецептури харчових продуктів та напоїв.


664.8

Р65

Ройко, О.М.  Розроблення технології мармеладних виробів для спортсменів силових видів спорту: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.16/ О.М. Ройко; НУХТ. - К.: НУХТ, 2021. - Бібліогр.: с.17-18

В дисертації проаналізовано сучасні технології продуктів спортивного харчування, фізіологічну дію адаптогенів природного походження як функціональної складової продуктів спеціального призначення. Показано, що листки гінкго білоба, аралії маньчжурської , елеутерококу колючого та ехінацеї пурпурової є джерелом біологічно активних речовин адаптогенної дії з високою антиоксидантною активністю.

664.8

С84

Стрельченко, Л.В.  Вдосконалення процесу сушіння яблучної сировини конвективно-терморадіаційним енергопідведенням: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.12/ Л.В. Стрельченко; НУХТ. - К., 2021. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-20

Робота присвячена вдосконаленню конвективно-терморадіаційного сушіння продуктів яблучної сировини. Встановлено основні фактори, що впливають на процес сушіння яблучних снеків, до яких відносяться концентрація цукрового сиропу, в якому бланшувався напівфабрикат; температурний режим; потужність терморадіаційних випромінювачів; швидкість теплоносія; питоме навантаження напівфабрикату. Здійснено математико-статистичну обробку процесу зберігання яблучних снеків; розроблено активні пакувальні системи для оптимального способу зберігання яблучних снеків.


664.8

Ф81

Фощан, А.В. Розвиток наукових основ ресурсозберігаючих технологій желейної продукції: автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.18.16/ А.В. Фощан; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х., 2021. - 36 с.: іл. - Бібліогр.: с.25-33

Робота присвячена вирішенню проблеми раціонального використання структуроутворювачів різного природного походження при виробництві желейної продукції. Вивчено властивості розчинів та драглів полісахаридів червоних морських водоростей, вплив різних хімічних домішок і фізичних полів на зміну цих властивостей. За допомогою методів молекулярно-динамічного моделювання отримано теоретичну модель процесу утворення структур у водяних розчинах. Визначено умови та терміни зберігання желейних виробів і напівфабрикатів із використанням комплексних структуроутворювачів.

bottom of page