top of page

Березень 2023. Видавництва України

663 

К64 

Кондаков,В.М. Виробнича естетика на підприємствах харчової промисловості/ В.М. Кондаков, М.І. Годунов. - К.: Техніка, 1973. - 96 с: табл., iл. - Бібліогр.: с. 92-93 Приведені загальні відомості про виробничу естетику, основні напрямки естетизації виробничого середовища і трудового процесу, боротьба з шумом і вібрацією. Розглянуто роль кольору на виробництві, впровадження технічної естетики у виробництво. 


637.1 

К88 

Кугенєв, П.В. Молочна справа: підруч. для с.-г. технікумів/ П.В. Кугенєв; пер. з рос. - Вид. друге, переробл. і доп. - Київ: Урожай, 1969. - 296 с.: іл. - (Підручники і учбові посібники для с.-г. технікумів) У доповненому підручнику викладено новий матеріал з аналізів молока: резазуринова проба, рефрактометричний спосіб кількісного визначення білків молока та інші. З технології молока поданий матеріал про приготування стерилізованого молока, яке довго зберігається; новий кисломолочний продукт - йогурт; російський сир; домашній сир. Описано нове технологічне устаткування. Вітаміни в підручнику вказані за міжнародною термінологією. 


637.1 

Л14 

Лагутін, А.О. Гігієна праці робітників молочної промисловості/ А.О. Лагутін. - К.: Здоров'я, 1979. - 46 с. - (Медична бібліотечка робітника) У брошурі висвітлюються гігієнічні вимоги до умов праці на різних етапах сучасного молочного виробництва. Рекомендуються способи боротьби з утворенням несприятливих чинників виробничого середовища, заходи профілактики професійної захворюваності робітників молочних заводів і комбінатів. 


663/.664 

Л33 

Лебединський, Ю.П. Міжгалузеві зв'язки харчової промисловості та їх удосконалення/ Ю.П. Лебединський; Інститут економіки АН УРСР. - К., 1971. - 147 с: табл. У роботі публікуються результати досліджень, проведених у відділі міжгалузевих комплексних проблем. В ній розглядаються питання поліпшення організації сировинних зон харчових підприємств, економічного стимулювання, підвищення якості сировини, вдосконалення системи заготівель продуктів сільського господарства. 


664.3 

Л51 

Лесюіс, О.О. Екстракційний метод добування олії з насіння / О.О. Лесюіс. - К.: Держтехвидав УРСР, 1958. - 91 с.: рис. - Бібліогр.: с. 89. У брошурі висвітлено технологію виробництва олії методом екстракції на сучасній апаратурі безперервної дії. Додається характеристика олійної сировини і описано процеси підготовки насіння, попереднього добування олії, екстракції макухи, первинної очистки, а також рафінації. 


663.1 

П16 

Панасенко, В.Т. Грибна флора харчових продуктів: (визначник)/ В.Т. Панасенко, А.З. Бару; Наркомхарчпром УРСР, Укр. наук.-дослід. ін-т харч. пром-сті. - К.: Укр. держ. вид- во місц. пром-сті, 1938. - 128 с.: рис. - Бібліогр.: с.117-120 , алфав. сл. В книзі дається описання пліснявих грибів, які псують харчові продукти, показано, які хімічні зміни виникають у харчових продуктах під впливом грибної флори. Описані різні роди грибів, їх властивості, які саме гриби псують різні види харчових продуктів. 


663.3 

П16 

Панасюк, М.Г. Плодове і ягідне виноробство/ М.Г. Панасюк; Мліївська дослідна станція плодівництва Укрплодоінституту. - К; Х: Державне підприємство сільськогосподарської літератури УРСР, 1948. - 64 с: мал. Розглядаються способи технічної переробки плодів.

bottom of page