top of page

Лютий 2023. Видавництва України

637.1 

Д18 

Даниленко, І.П. Санітарний контроль виробництва молока на фермах/ І.П. Даниленко. - Київ: Урожай, 1973. - 114 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.112-113. Розглянуто методи мікробіологічного контролю санітарної якості молока, доїльних апаратів, молочної посуди, цистерн автомолоковозів та води. 


663 

З-41 

Зберігання і технологія сільськогосподарських продуктів/ Б.В. Лесик та ін. - 2-ге вид., перероб. и доп. - К.: Вища школа, 1980. - 416 с: табл., іл. 


663 

З-41 

Збірник інструктивних матеріалів з харчової санітарії/ Київ. обл. держ. саніт. інспекція. Київ. обл. саніт.-харч. ст.. - Київ, 1938. - 39 с. В збірник включені інструкції з санітарних норм харчових продуктів і сировини, санітарні правила по боротьбі з домішками - дрібними кусочками скла, соломи, металодомішками, інструкції з торгівлі харчовими виробами влітку, з транспортування, боротьби з ослизненням безалкогольних напоїв, норми бактеріальної обсіванності. 


663 

З-41 

Збірник інструктивних матеріалів з харчової санітарії/ Київська обласна державна санітарна інспекція, Київська обласна санітарно-харчова станція. - К., 1938. - 40 с. Представлені постанови та інструкції по боротьбі з ослизненням безалкогольних напоїв, санітарні правила транспортування печеного хліба, правила торгівлі продуктами на літній період, методика визначення домішки скла у харчових продуктах. 


664.8 

К17 

Каліський, С. Виготовлення та контроль виробництва джему/ С. Каліський, І. Матюшенко, Г. Бурляй; Наркомпостач - У.С.Р.Р., Всеукр. наук.-дослід. ін-т ферментативної та плодоовочевої пром-сті. - Харків: Вид-во Наркомпостачання УСРР, 1933. - 44 с: іл. - Бібліогр.: с.42. У виданні розглядається джем як високоякісний, більш дешевий продукт в порівнянні з варенням та повидлом. Подається коротка характеристика садово-ягідної сировини, технологічні процеси, рецептура джемів із малини, полуниці, порічки, яблук, а також хіміко-технічний контроль виробництва джему. 


663 

К38 

Київський технологічний інститут харчової промисловості. 36 наукова конференція інституту/ за ред. П.С. Циганкова; КТІХП. - К., 1970. - 307 с. Розглянуті роль і завдання місцевої харчової промисловості, попит на хлібобулочні вироби. принципи економічного зростання. 


663 

К56 

Ковалевська, У.П. Високоякісні товари - народу/ У.П. Ковалевська. - К.: Товариство "Знання" Української РСР, 1978. - 47 с. - Бібліогр.: с. 46. Висвітлюються головні завдання десятої п'ятирічки по розвитку харчової та легкої промисловості, розширенню й поліпшенню їх кількісних і якісних показників, а також аналізується досягнення в галузі виробництва найважливіших товарів народного споживання: продовольчих і непродовольчих, культурно-побутового призначення тощо. Розглядається роль важкої індустрії у забезпеченні населення високоякісними товарами народного споживання. 


637.1 

К59 

Козлов, В.М. Чудовий продукт/ В.М. Козлов . - К.: Техніка, 1979. - 122 с.: іл. - (Бесіди про молоко) В книзі викладено матеріал про історію розвитку і стан молочної промисловості України, про найважливіші речовини, які визначають харчову цінність молочних продуктів, про їх роль у харчуванні людини, про особливості вироблення різних видів молочних продуктів, про асортимент і вимоги до якості продуктів. Наведено оригінальні рецепти виготовлення різних молочних блюд в домашніх умовах.

bottom of page