top of page

З історії харчової промисловості

3 вер. 2022 р.

Ми починаємо цикл публікацій пов'язаних з розвитком харчової промисловості

Харчова індустрія аграрного сектору України є не тільки завершальною ланкою виробництва харчових продуктів, але й організатором та інтегратором ефективного функціонування всього продовольчого комплексу.

Україна має сприятливі природно-кліматичні, економічні, геополітичні умови для створення потужної харчової промисловості.

Як галузь індустріального виробництва харчова промисловість почала розвиватися з розвитком капіталістичних відносин. В Україні фабрично-заводське виробництво виникло в другій половині 19 ст. і займало значне місце в структурі всієї промисловості. Подальшого розвитку набула харчова промисловість в 20 сторіччі. Були реконструйовані діючі і побудовані нові підприємства, створені нові галузі – виноробна, маргаринова, молочно-консервна, харчоконцентратна та інші.

 Найстаріша галузь харчової промисловості України – цукрова, досвід якої переймали Франція, Австрія та інші країни, має більш як півторастолітню історію. Першим  цукровим підприємством в Україні була цукроварня графа Понятовського. Величезний вклад в розвиток бурякоцукрового виробництва внесли династії Терещенків і Ханенків.

Сьогодні харчова промисловість України демонструє потужний потенціал, можливості й уміння працювати в умовах внутрішнього та зовнішнього ринку.

З 1 січня 2016 року діє зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, який відкрив свій ринок для експорту української продукції, для чого необхідно обопільне бажання держави та приватного  бізнесу гармонізувати систему контролю якості продукції відповідно до вимог Європейського Союзу. Внесені зміни до Закону України щодо безпечності харчових продуктів та основні документи, з якими гармонізовано Закон “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”. 

З метою розширення ринків збуту харчової продукції, поглиблення ділових та економічних зв”язків між промисловими підприємствами та торговельними організаціями, реклами українських харчових продуктів підприємства беруть активну участь у виставкових заходах. Це – Всесвітня виставка “ЕКСПО”, Міжнародна аграрна виставка “Зелений тиждень” в Берліні, “Riga Food”, Національні виставки-ярмарки “Харчові продукти України”, Міжнародні виставки-ярмарки “Агро”,“ПРОД-ЕКСПО”, Сорочинський ярмарок.

За сучасних умов, коли в Україні здійснюється структурна перебудова економіки, докорінно поглиблюється її орієнтація на всебічне й повне задоволення потреб населення в товарах широкого вжитку і, зокрема, в харчових продуктах, галузям, які виробляють ці товари, надається пріоритетне значення, рівень їх функціонування визначає ефективність структурної перебудови економіки в цілому.

Розвиток аграрної та переробної галузей має не тільки велике економічне, а й політичне значення. Це  -  гарант продовольчої безпеки суверенної України, позиція країни на світовій арені та її репутація.

bottom of page