top of page

Сторінки історії харчової галузі України. 1919-1924 рр.

24 вер. 2022 р.

Продовжуємо цикл публікацій пов'язаних з розвитком харчової промисловості

На початку 1919 року з метою впровадження плану соціально-економічних реформ створюється Вища Економічна Рада.

До Вищої Економічної Ради входили 3 секції:

Перша секція – загальна, займалася питаннями статистики, фінансовими, юридичними справами, питаннями товарообігу та товарообміну. До складу секції входять Товариш (заступник) Міністра торгівлі та промисловості, Товариш міністра фінансів, директори департаментів; до роботи секції залучалися представники кооперативних, фінансових і наукових організацій.

Друга секція – виробництва, розглядала питання техніки виробництва, праці, транспорту та постачання виробництва сировиною. До роботи другої секції залучалися представники праці та технічної сфери.

Третя секція – постачання, займалася всіма питаннями постачання, розробленими першими двома секціями, а саме: здійснення монополії, регламентації та встановлення норм споживання. До складу входили Товариші (заступники) Міністрів продовольства, торгу і промисловості, директори департаментів відповідних міністерств. Секція представлялася участю представників земських і міських органів самоврядування і кооперації.

Вся державна адміністрація в УНР підлягала міністерствам. Виконуючим обов’язки міністра продовольчих справ призначається  Тимофіїв М.М.

Законом УНР від 09.01.1919 р. скасовується Хлібне Бюро і при Міністерстві продовольчих справ створюється Департамент Заготовок і Постачання хліба і фуражу.

Лютий 1922 року. Приймається Постанова Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету (ВЦВК) “О мелкой и средней промышленности”.

Створюються дві організаційні форми об’єднання підприємств: трести як державні організації на госпрозрахунку, які мали права по управлінню підпорядкованими їм підприємствами та торгові синдикати – для впорядкування збуту продукції державної промисловості.

В період проведення нової економічної політики Вища рада народного господарства (ВРНГ) перетворюється в Комісаріат промисловості та торгівлі.  На засіданні Ради народних комісарів затверджується склад Української Економічної Ради (Нарада). Головою Ради затверджено Чубаря, заступниками – Володимирського та Фрунзе. До складу Ради ввійшов Нарком продовольчих справ Лобачов.      

В 1924 році Рада народних комісарів прийняла рішення про передачу рибного управління від Наркомпроду у відання Наркомзему.  Харчосмакова промисловість підпорядковувалася Вищій Раді народного господарства УСРР (ВРНГ).

bottom of page