top of page

ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
№ 8 2023 р.

ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

№ 8 2023 р.


Адаптивні заходи селективного регулювання агропродовольчих ринків Одеського регіону в умовах нестабільності/ О.В. Нікішина, П.О. Антонюк, Т.П. Лозова, М.Л. Тараканов //Економіка харчової промисловості. - 2022. - Т.14, Вип.1. -  С. 25-36. - Бібліогр. в кінці ст. - ДНТБ

Аналіз динаміки та структури імпорту агропродовольчої продукції/ П.О. Антонюк, Т.М. Ступницька, Х.О. Баранюк, О.П. Антонюк //Економіка харчової промисловості. - 2022. - Т.14, Вип.1. -  С. 15-24. - Бібліогр. в кінці ст. - ДНТБ

Колеснік, В.І. Особливості мотивації та стимулювання персоналу промислових підприємств в  умовах світової пандемії/ В.І. Колеснік //Економіка харчової промисловості. - 2022. - Т.14, Вип.1. -  С. 37-41. - Бібліогр. в кінці ст. - ДНТБ

Кушнір, О.І. Механізм формування інклюзивної моделі розвитку бізнесу в агропродовольчій, готельній і ресторанній сферах/ О.І. Кушнір, О.А. Жигулін //Економіка харчової промисловості. - 2022. - Т.14, Вип.1. -  С. 3-12. - Бібліогр. в кінці ст. - ДНТБ

Ніколюк, О.В.  Стратегічні аспекти державного регулювання розвитку виноробної галузі України/ О.В. Ніколюк, Є.М. Коренман, І.М. Агеєва //Економіка харчової промисловості. - 2022. - Т.14, Вип.1. -  С. 42-47. - Бібліогр. в кінці ст.. - ДНТБ

bottom of page