top of page

ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
№ 9 2023 р.

ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

№ 9 2023 р.


Аналіз міжнародного ринку енотуристичних послуг/ Н.А. Добрянська, І.В. Крупіца, К.М. Бирка, Г.О. Саркісян //Економіка харчової промисловості. - 2022. - Т.14, Вип.1. -  С. 80-85. - Бібліогр. в кінці ст. - ДНТБ

Аспекти визначення та класифікації оборотних активів підприємства за національними та міжнародними стандартами обліку/ Т.М. Ступницька, Л.М. Головаченко, Г.І. Сарієва, О.П. Володіна //Економіка харчової промисловості. - 2022. - Т.14, Вип.1. -  С. 57-67. - Бібліогр. в кінці ст.. - ДНТБ

Жигулін, О.А. Модель поведінки споживачів готельних і ресторанних послуг в умовах кризи й інформатизації суспільства/ О.А. Жигулін //Економіка харчової промисловості. - 2022. - Т.14, Вип.1. -  С. 86-92. - Бібліогр. в кінці ст.. - ДНТБ

Нікішина, О.В. Методичні рекомендації до оцінки соціально відповідального бізнесу в переробній промисловості України на засадах екологізації/ О.В. Нікішина //Економіка харчової промисловості. - 2022. - Т.14, Вип.1. -  С. 68-79. - Бібліогр. в кінці ст.. - ДНТБ

Філімон, О.  Ризики при прийнятті рішень - невизначенності, види та характеристики/ О. Філімон //Економіка харчової промисловості. - 2022. - Т.14, Вип.1. -  С. 48-55.. - ДНТБ

bottom of page