top of page

ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА №1 2023 р.

Бойко, С.В. Безпека місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації в Україні

/ С.В. Бойко, Я.С. Дячук //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №2. - С. 67-74. - Бібліогр. в

кінці ст.


Болотіна, І.М. Роль і значення ділового етикету в управлнні конфліктами організації/ І.М.

Болотіна, Г.С. Яремич //Наукові праці НУХТ. - 2022. - Т.28, №6. - С. 7-26. - Бібліогр. в кінці

ст.


Гарастовська, А.В. Маркетингова стратегія підприємств молочної галузі: сутність поняття

та особливості формування / А.В. Гарастовська, О.М. Пєтухова //Наукові праці НУХТ. - 2022.

- Т.28, №6. - С. 27-36. - Бібліогр. в кінці ст.


Інфляція та страхування як фактори впливу на безпеку продовольчого ринку:

двофакторний регресійний аналіз/ М.І. Арич, М.В. Корнієнко, Я.В. Кріпак, Т.С. Діденко

//Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №6. - С. 68-81. - Бібліогр. в кінці ст.


Заїнчковський, А.О. Формування системи стимулювання праці з метою підвищення

ефективності діяльності підприємства/ А.О. Заїнчковський, Т.В. Алюшкіна //Наукові праці

НУХТ. - 2020. - Т.26, №6. - С. 82-89. - Бібліогр. в кінці ст.


Кулініч, О.А. Теоретичні аспекти формування рейтингової вагомості закладів вищої освіти

/ О.А. Кулініч, Н.М. Федоренко //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №1. - С. 84-93. -

Бібліогр. в кінці ст.


Мазник, Л.В. Соціально-відповідальні трудові практики: контекст працевлаштування / Л.В.

Мазник //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №2. - С. 106-110. - Бібліогр. в кінці ст.


Сучасні підходи до формування ефективної інноваційної політики підприємства / Н.С.

Скопенко, І.В. Євсєєва-Северина, І.А. Бойко, Д.В. Капля //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26,

№6. - С. 90-105. - Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page