top of page

ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
№5 2023 р.

Балюк, С.А. Стале управління грунтами як основа продовольчої безпеки: глобальні тренди й національні виклики/ С.А. Балюк, В.В. Хареба, А.В. Кучер //Вісник аграрної науки . - 2022. - №10. - С. 68-77. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН.


Неміш, Д.В. Основи функціонування малого аграрного підприємництва в умовах євроінтеграції/ Д.В. Неміш, М.М. Гуменюк //Вісник аграрної науки . - 2022. - №8. - С. 79-88. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН.


Носенко, Ю.М. Контекстна реклама - ефективний інструмент цифрового маркетингу / Ю.М. Носенко, Л.В. Лук'янчук, Л.М. Сінельник //Зернові культури. - 2020. - Т.4, №2. - С. 410-418. - Бібліогр. в кінці ст.


Основні чинники ефективного функціонування малого аграрного підприємництва / М.М. Гуменюк, Д.В. Неміш, І.Ф. Баланюк, Д.І. Шеленко //Вісник аграрної науки . - 2021. - №9. - С. 80-88. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН.


Чехова, І.В. Регіональний аспект виробництва ріпаку/ І.В. Чехова //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН . - 2020. - Вип.29. - С. 142-148. - Бібліогр. англ. мовою.

bottom of page