top of page

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (загальні питання)
№12 2023

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (загальні питання)

№12  2023


Актуальні питання безпеки та якості продуктів харчування: стан та перспективи визначення/ Л.М. Пилипенко, Я.Г. Верхівкер, О.М. Мирошніченко, О.О. Килименчук //Харчова наука і технологія. - 2022. - Том 16, вип.4. -  С. 85-94. - Бібліогр. в кінці ст.. - Текст англ. мовою. - ДНТБ

Давидович, О.Я.  Використання антиоксидантного потенціалу квітів волошки синьої для харчових продуктів/ О.Я. Давидович //Харчова промисловість. - 2022. - №31-32. -  С. 27-34. - Бібліогр. в кінці ст.. - ДНТБ

Левчук, І.М.  Скринінг різних видів Linum genres за лектиновим профілем/ І.М. Левчук, В.М. Ніконова, Ю.О. Махно //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН . - 2021. - Вип.31. -  С. 6-15. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою

Мінеральний склад бульб картоплі та його вплив на потемніння м'якуша/ С. Гунько, П. Вакулюк, О. Науменко //Харчова наука і технологія. - 2023. - Том 17, вип.1. -  С. 21-28. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст англ. мовою. - ДНТБ

Пирог, Т.П.  Вплив конкурентних еукаріотичних мікроорганізмів на синтез і властивості вторинних метаболітів. Частина 1. Мікроміцети як регулятори синтезу та біологічної активності вторинних метаболітів/ Т.П. Пирог, М.А. Парфенюк  //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №3. -  С. 33-49. - Бібліогр. в кінці ст.

Скроцька, О.І. Біосинтез наночастинок благородних металів. Частина 1. Використання грибів, дріжджів і бактерій/ О.І. Скроцька, В.В. Марченко //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №3. -  С. 50-72. - Бібліогр. в кінці ст.

Фарзалієв, Е.Б. Дикорослі плоди Азербайджану як сировина для виробництва біодобавок/ Е.Б. Фарзалієв, А.А. Дибина //Харчова наука і технологія. - 2023. - Том 17, вип.1. -  С. 29-37. - Бібліогр. в кінці ст.. - Текст англ. мовою. - ДНТБ

Шинкарюк, К.В. Розроблення заходів операційного вдосконалення технологічних процесів для операторів ринку харчової продукції / К.В. Шинкарюк, Б.С. Пащенко, Л.Ю. Арсеньєва //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №3. -  С. 19-32. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.

bottom of page