top of page

ОЛІЙНО-ЖИРОВА ТА ЕФІРНО-ОЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
№1 2023 р.

Гаврющенко, К.О. Експериментальна оцінка можливої токсичності етилстеарату за умов

використання його як харчового продукту / К.О. Гаврющенко, Ф.Ф. Гладкий, Т.В. Горбач

//Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №6. - С. 189-196. - Бібліогр. в кінці ст.


Касьяненко, Л.М. Одержання мастил із жирової сировини/ Л.М. Касьяненко, І.М. Демидов,

Є.І. Шеманська //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №5. - С. 53-59. - Бібліогр. в кінці ст.


Розроблення рецептури антивікового крему для обличчя з В-глюканом / Н.І. Сабадаш, Л.А.

Овакімян, Ю.М. Бодяк та ін. //Наукові праці НУХТ. - 2022. - Т.28, №6. - С. 160-174. -

Бібліогр. в кінці ст.


Романовська, Т.І. Фізичні аспекти утворення олійних гелів/ Т.І. Романовська, М.І. Осейко,

Н.О. Романовський //Наукові праці НУХТ. - 2022. - Т.28, №4. - С. 119-126. - Бібліогр. в кінці

ст.


Технологія косметичного лосьйону на основі водно-спиртового екстракту з м'ятки

виноградного насіння / Є.О. Котляр, С.І. Вікуль, О.В. Севастьянова и др //Наукові праці

НУХТ. - 2020. - Т.26, №5. - С. 156-169. - Бібліогр. в кінці ст.


Топал, О.І. Вибір технологій термічної утилізації твердих побутових відходів та

альтернативних палив для енергетичного сектору України/ О.І. Топал, І.Л. Голенко, Л.С.

Гапонич //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №6. - С. 115-123. - Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page