top of page

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
№13 2023

Батуєва, Є.Д. Вплив червоного світла на морфогенетичні процеси етильованих проростків довгоденної рослини Pisum Sativum L. / Є.Д. Батуєва, О.О. Авксентьєва //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 14-16.

Раєвська, І.М. Вплив фотоперіоду на продуктивність та вміст білку у листках ізогенних за генами Е ліній сої (Glycine Max (L.) Merr.)/ І.М. Раєвська, В.В. Жмурко //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 19-20.

Стельмах, А.Ф. Ідентифікація ліній голозерного ячменю альтернативного типу розвитку/ А.Ф. Стельмах, О.І. Рибалка //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 20-22.

Зубрич, О.І. Вплив фотоперіоду на обмін вуглеводів та морфогенетичні процеси у ізогенних за генами PPD ліній пшениці м'якої (Triticum Aestivum L.)/ О.І. Зубрич //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 28-29.

Махаринська, Н.М.  Вплив мінерального живлення на динаміку наростання листкової асиміляційної поверхні ріпаку озимого    / Н.М. Махаринська //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 29-30.

Михалків, Л.М. Вплив гетерологічних лектинів на проростання насіння люцерни / Л.М. Михалків //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 31-32.

Матвєєва, Т.В. Дослідження властивостей комбінованих систем підвищеної біологічної цінності на основі олієвмісної сировини та борошна / Т.В. Матвєєва, В.Ю. Папченко, О.В. Хареба //Вісник аграрної науки . - 2021. - №12. -  С. 78-83. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН

Розробка харчових систем підвищеної біологічної цінності на основі олієвмісної сировини та борошна / Т.В. Матвєєва, В.Ю. Папченко, А.П. Белінська, О.В. Хареба //Вісник аграрної науки . - 2021. - №5. -  С. 72-79. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН

Особливості формування ефективних агроценозів льону олійного за органічного виробництва / А.М. Шувар, Н.М. Рудавська, Г.М. Дорота и др //Вісник аграрної науки . - 2021. - №6. -  С. 34-41. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН

Порівняльний аналіз складу та термічних властивостей рослинних жирів / Н.С. Ситнік, В.С. Мазаєва, З.П. Федякіна и др //Вісник аграрної науки . - 2021. - №7. -  С. 76-82. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою. - Ін-т продресурсів НААН

Ситнік, Н.С.  Розробка жирової основи косметичних засобів для волосся / Н.С. Ситнік, В.С. Мазаєва, З.П. Федякіна, Ю.І. Нечитайло //Вісник аграрної науки . - 2022. - №7. -  С. 75-81. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН


bottom of page