top of page

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗЕМЛЕРОБСТВО. ТВАРИННИЦТВО
№15 2023

Коркодола, М.М. Ефективність застосування елементів технології вирощування соняшнику кондитерського напряму використання/ М.М. Коркодола, К.М. Макляк //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН . - 2021. - Вип.31. -  С. 88-97. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.


Курач, О.В. Вплив систем удобрення на продуктивність ріпаку озимого  / О.В. Курач //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН . - 2022. - Вип.32. -  С. 63-72. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.


Морфометрія крил бджіл піденно-східного регіону Полісся (Житомирська область)/ В.І. Яровець та ін. //Бджільництво України. - 2022. - Вип.8. -  С. 72-76. - Бібліогр. в кінці ст.


Нікітенко, О.В. Застосування мінеральних та сидеральних добрив за різних систем основного обробітку грунту  при вирощуванні соняшнику/ О.В. Нікітенко, О.І. Поляков, О.Ю. Алієва //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НАА . - 2022. - Вип.32. -  С. 73-83. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.


Нікітенко, О.В. Оптимальні регламенти вирощування - запорука високої продуктивності соняшнику/ О.В. Нікітенко, О.Л. Поляков, С.В. Літошко //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2021. - Вип.31. -  С. 72-87. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.


Обгрунтування ефективності використання віброфрікційного сепаратора при підготовці насіннєвого матеріалу гірчиці / О.В. Козаченко та ін. //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2021. - Вип.31. -  С. 142-151. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.


Окрушко, С.Є. Оцінка впливу гердіцидів та удобрення на забур'яненість і урожайність сої/ С.Є. Окрушко //Сільське господарство та лісівництво. - 2022. - №24. -  С. 114-127. - Бібліогр. в кінці ст.


Особливості генофонду сої в умовах зрошення на півдні України/ Р.А. Вожегова та ін. //Генетичні ресурси рослин. - 2021. - №28. -  С. 54-63. - Бібліогр. в кінці ст.


Оцінка впливу кліматичних умов на якісні показники меду бджолиного/ Л.М. Лазарєва та ін. //Бджільництво на Луганщині: стан та напрями розвитку. - 2022. - Вип.8. -  С. 42-47. - Бібліогр. в кінці ст.


Підготовчі етапи створення масиву чистопородних карпатських бджіл на території Хустського району Закарпатської області/ С.С. Керек, П.М. Керек, А.А. Кізман-Байза, В.В. Папп //Бджільництво України. - 2022. - Вип.8. -  С. 34-41. - Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page