top of page

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗЕМЛЕРОБСТВО. ТВАРИННИЦТВО
№17 2023

Ткаліч, Ю.І. Ефективність прилипачів за використання трибенурон-метилу в посівах соняшника/ Ю.І. Ткаліч, О.І. Цилюрик, В.І. Козечко //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН . - 2022. - Вип.32. -  С. 112-121. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.


Ткачук, О.П. Екологічна оцінка повторних посівів кукурудзи в Україні/ О.П. Ткачук, М.І. Бондаренко //Сільське господарство та лісівництво. - 2022. - №24. -  С. 182-191. - Бібліогр. в кінці ст.


Трієрний сепаратор насіннєвого матеріалу дрібнонасіннєвих олійних культур  / Е.Б. Алієв, К.О. Лупко, О.В. Бєлка, О.Ю. Алієва //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2021. - Вип.31. -  С. 118-132. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.


Удосконалення технології отримання високоякісних добрив з використанням супутньо-пластової води та пробіотичних препаратів / П.В. Писаренко, М.С. Самойлік, А.О. Тараненко, Ю.А. Цьова //Сільське господарство та лісівництво. - 2022. - №24. -  С. 192-203. - Бібліогр. в кінці ст.


Усова, Н.М. Вплив мінерального живлення на урожайність та якість пшениці озимої за вирощування по попереднику соняшник / Н.М. Усова, Т.Ф. Цапик, С.В. Школова //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2021. - Вип.31. -  С. 109-116. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.


Цапик, Т.Ф. Вплив мінерального живлення на продуктивність озимого ячменю за вирощування по поперерднику гірчиця/ Т.Ф. Цапик, Н.М. Усова, Г.Ф. Дударєва //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2021. - Вип.31. -  С. 98-108. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою


Шевченко, І.А. Агротехнологічні основи створення грунтообробної техніки  / І.А. Шевченко //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2021. - Вип.31. -  С. 157-158. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.


Юрчук, С.С. Оцінка колекційних зразків ріпаку озимого за екологічною пластичністю і стабільністі/ С.С. Юрчук;  С.П. Вишневський //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2021. - Вип.31. -С.46-57. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.


Яровець, В.І. Морфометрія крил бджіл за вісьмома ознаками (індексами): CI, DBI, DISC.SH., PCI, RI, CI.2,CI.2.1, CI.3/ В.І. Яровець, В.В. Бабенко, О.Є. Галатюк //Бджільництво України. - 2022. - Вип.8. -  С. 65-71. - Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page