top of page

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗЕМЛЕРОБСТВО. ТВАРИННИЦТВО
№20 2023

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗЕМЛЕРОБСТВО. ТВАРИННИЦТВО

№20  2023


Байструк-Глодан, Л.З.  Джерела цінних ознак для селекції багаторічних трав/ Л.З. Байструк-Глодан, М.М. Хом'як, Г.З. Жапалеу //Генетичні ресурси рослин. - 2021. - №28. -  С. 78-89. - Бібліогр. в кінці ст.

Екологічна пластичність ліній соняшнику за цінними господарськими ознаками/ В.В. Андрієнко, В.П. Коломацька, В.В. Кириченко, В.І. Сивенко //Генетичні ресурси рослин. - 2021. - №28. -  С. 63-71. - Бібліогр. в кінці ст.

Зберігання насіння рису (Orysa sativa L.) у контрольованих умовах/ О.А. Задорожна, Т.П. Шиянова, М.Ю. Скороходов, Т.М. Шпак //Генетичні ресурси рослин. - 2021. - №28. -  С. 109-118. - Бібліогр.: с.116-117

Красуля, Т.І.  Сорти яблуні (Malus domestica mill.) як джерела селекційно цінних ознак/ Т.І. Красуля //Генетичні ресурси рослин. - 2021. - №28. -  С. 90-97. - Бібліогр. в кінці ст.

Ліннік, З.П.  Порівняльна характеристика зразків кавуна звичайного української та іноземної селекції/ З.П. Ліннік, І.М. Митенко, О.В. Сергієнко //Генетичні ресурси рослин. - 2021. - №28. -  С. 71-77. - Бібліогр. в кінці ст.

Тарасюк, М.В. Динаміка вмісту водорозчинних вуглеводів в сегментах стебла рослин озимої пшениці впродовж репродуктивного розвитку / М.В. Тарасюк, О.В. Зборівська, О.О. Стасик //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 34-36.

Тимошенко, В.Ф.  Вплив терміну опромінення червоним світлом на вміст нітратів у ізогенних за генами Е ліній сої/ В.Ф. Тимошенко //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 36-38.

Холодняк, О.Г. Формування та склад ознакової колекції дині звичайної (Cucumis melo L.)/ О.Г. Холодняк, О.О. Холодняк, С.Л. Павлова //Генетичні ресурси рослин. - 2021. - №28. -  С. 98-108. - Бібліогр. в кінці ст.

Юхно, Ю.Ю. Ассимиляционные индексы изогенных по генам Е линий сои в разных фотопериодических условиях/ Ю.Ю. Юхно //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 22-24.

bottom of page