top of page

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗЕМЛЕРОБСТВО. ТВАРИННИЦТВО
№22 2023

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗЕМЛЕРОБСТВО. ТВАРИННИЦТВО

№22  2023


Глушач, Д.В.  Визначення впливу предпосівної обробки насіння PGPR-мікроорганізмами на ріст, розвиток Hordeum vulgare та його структуру врожаю/ Д.В. Глушач //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 67-69.

Кисла, І.С. Вплив комплексної бактеризації на активність функціонування симбіозу соя-Bradyrhizobium і фізіолого-біохімічні процеси ізогенних за генами Е лінії сої. (Glicine max (L.) merr.) / І.С. Кисла, А.С. Щоголєв //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 69-70.

Мельникова, Н.М. Вплив бактерій з ризосфери сої та гороху на ріст і розвиток рослин сої/ Н.М. Мельникова //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 71-72.

Міренкова, Я.І. Вплив діазотрофів на фізіолого-біохімічні показники сої з різною фотоперіодичною реакцією/ Я.І. Міренкова, І.М. Раєвська //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 72-73.

Омельчук, С.В. Ефективність соєво-ризобіального симбіозу за протруєння насіння фунгіцидами Февер і Стандак ТОП/ С.В. Омельчук //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 73-75.

Шкоропад, О.Б. Осмотолерантність окремих сортів пшениці ярої: лабораторний скринінг/ О.Б. Шкоропад, А.Б. Фецюх, Н.Д. Романюк //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 62-63.

Щоголєв, А.С. Вплив бактерізації насіння на формування    симбіотичного апарату і вміст вуглеводів у ізогенних за генами Е лінії сої (Glicine max (L.) Merr.)/ А.С. Щоголєв //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 78-79.

Юсипіва, Т.І.  Вплив промислового забруднення SO 2 та NO 2 на динаміку вмісту загального білку в листі декоративних чагарників/ Т.І. Юсипіва //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 63-64.

bottom of page