top of page

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗЕМЛЕРОБСТВО. ТВАРИННИЦТВО
№24 2023

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗЕМЛЕРОБСТВО. ТВАРИННИЦТВО

№24  2023


Павлих, Р.С. Ступінь ураження ліній та гібридів соняшнику несправжньою борошнистою росою в залежності від кліматичних умов / Р.С. Павлих, Н.М. Кутіщева //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН . - 2022. - Вип.33. -  С. 65-74. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.

Поляков, О.І. Особливості росту, розвитку та формування врожайності ріпаку озимого залежно від норми висіву за різних строків сівби / О.І. Поляков //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2022. - Вип.33. -  С. 99-110. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.

Поляков, О.І. Продуктивність соняшнику під впливом мінеральних добрив і регуляторів росту  / О.І. Поляков, А.Д. Щербак //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2022. - Вип.33. -  С. 111-122. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.

Сорока, А.І. Стійкість до засолення калусних культур льону олійного / А.І. Сорока //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2022. - Вип.33. -  С. 28-34. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.

Товстановська, Т.Г.  Порівняльна характеристика сортів льону олійного за господарськими ознаками в умовах Південного Степу України / Т.Г. Товстановська, В.М. Ніконова, В.О. Лях //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2022. - Вип.33. -  С. 75-86. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.

Чехова, І.В. Наукові підходи у сфері ціноутворення на  товарну продукцію рослинництва / І.В. Чехова //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН . - 2022. - Вип.33. -  С. 141-149. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.

bottom of page