top of page

Сільське господарство. Землеробство. Тваринництво
№9 2024

Артеменко, С.Ф. Агроекономічне обгрунтування виробництва кукурудзи та сої в кулісно-смугових посівах/ С.Ф. Артеменко, О.В. Ковтун //Зернові культури. - 2021. - Т.5, №2. -  С. 390-396. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова: кукурудза, вирощування, соя, сорт, урожайність, сівба, витрати, собівартість, рентабельність, прибуток

Власюк, О.С. Ефективність біологічно-активних препаратів як елемента екологізації   вирощування сої/ О.С. Власюк, Л.С. Квасніцька //Зернові культури. - 2022. - Т.6, №1. -  С. 108-115. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова: соя, сорт, урожайність, біологічно активні речовини, водоспоживання, енергетична, ефективність, мікроелемент, волога, клімат, екологізація

Савчук, О.І. Вплив системи удобрення на продуктивність тритикале озимого (Triticosecale Witt.) в умовах осушуваного дерново-підзолистого грунту Полісся / О.І. Савчук, А.О. Мельничук, О.В. Дребот //Зернові культури. - 2022. - Т.6, №1. -  С. 116-123. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова: удобрення, тритикале, меліорація, осушування, клімат, волога, забезпечення, продуктивність, економічна ефективність, зерно, якість, рентабельність

Ткачук, О.П. Еколого-економічна та біоенергетична оцінка технологій вирощування пшениці озимої після бобових багаторічних трав/ О.П. Ткачук //Зернові культури. - 2022. - Т.6, №1. -  С. 124-132. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова: економічна, оцінка, економічна ефективність, технологія, вирощування, пшениця, озима, продуктивність

Безсусідня, Ю.В.  Особливості формування зернової продуктивності жита озимого (Secale Cereal L.) залежно від азотних підживлень/ Ю.В. Безсусідня //Зернові культури. - 2022. - Т.6, №1. -  С. 133-139. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова: жито, озиме, урожайність, добрива, сорти, підживлення, посіви, продуктивність, азот

Астахова, Я.В. Особливості росту і розвитку рослин пшениці озимої залежно від сорту, строку сівби та попередника в Північному Степу України/ Я.В. Астахова //Зернові культури. - 2022. - Т.6, №1. -  С. 140-147. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова: пшениця, озима, продуктивність, сівба, сорти, показники, насіння, площа листкової поверхні, температура

Економічна ефективність виробництва зерна кукурудзи за різних агротехнічних заходів вирощування/ І.С. Волощук, О.П. Волощук, В.В. Глива, М.О. Пащак //Зернові культури. - 2022. - Т.6, №1. -  С. 148-159. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова: кукурудза, вирощування, мікродобрива, урожайність, добрива,  рентабельність

Інтенсивність емісії СО2 дерново-підзолистого грунту залежно від удобрення та вапнування/ В.М. Польовий, Г.Ф. Ровна, Л.А. Ященко, Б.В. Гук //Зернові культури. - 2022. - Т.6, №1. -  С. 160-168. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова: пшениця, озима, продуктивність, ячмінь, добриво, підживлення, меліорація, баланс, клімат, інтенсифікація--діоксид карбону--потепління

Лебідь, О.В. Аналіз застосування інформаційних технологій в органічному сільському господарстві/ О.В. Лебідь //Зернові культури. - 2022. - Т.6, №1. -  С. 177-185. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова: органічне землеробство, інформаційні, технології, інновації, інноваційна стратегія, аграрний сектор, аграрний, ринок, собівартість, стан, соціально-економічний розвиток, екологічні проблеми

Іваніна, В.В. Формування балансу елементів живлення в посівах сорго зернового (Sorghum bicolor L.) при різних системах удобрення/ В.В. Іваніна, К.Л. Пашинська //Зернові культури. - 2022. - Т.6, №1. -  С. 186-193. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова: сорго, зернове,  елементи, живлення, удобрення, винос, баланс, використання, особливості, врожайність, калій, азот

Заморська, І.Л. Якість харчових продуктів з ягід суниці садової/ І.Л. Заморська, О.В. Смілянець //Наукові праці НУХТ. - 2024. - Т.30, №1. -  С. 153-160. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл. слова: суниця, ягоди, варення, джем, забарвлення, інтенсивність, сорти, біологічно активні речовини

bottom of page