top of page

ОБЛАДНАННЯ. ТАРА. УПАКОВКА

Список нових надходжень

№2 2023 р.


628

М36

Мацієвська, О. Водопостачання і водовідведення: навч. посіб./ О. Мацієвська; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів: Львівська політехніка, 2021. - 143 с.: іл. - Бібліогр.: с.137-140. - ISBN 978-966-941-674-2

Розглянуто системи і схеми водопостачання та водовідведення населених пунктів і промислових підприємств; методи і споруди поліпшення якості, подачі та розподілу питної води; методи і споруди для транспортування, очищення стічних вод та оброблення їх осадів.

bottom of page