top of page

ОБЛАДНАННЯ. ТАРА. УПАКОВКА
№2 2023 р.

Вплив густоти насаджень на біометричні показники і продуктивність рослин тютюну в умовах Центрального Лісостепу України/ А.В. Моргун, К.П. Леонова, В.І. Моргун и др //Вісник аграрної науки . - 2021. - №12. - С. 39-44. - Бібліогр. в кінці ст.- Ін-т продресурсів НААН

bottom of page